TEQ21-symposium at ECER 21: “Teacher Education and Transdisciplinary Teacher Professional Competencies”

A successful online symposium led by chair Monica Johannesen with contributions from four work packages highlighted and integrated by discussant Bjørn Smestad on the last day of the conference. Prosjektet kan rapportere om et vellykket og godt besøkt symposium med tittelen «Teacher Education and Transdisciplinary Teacher Professional Competencies”. På konferansens siste dag, etter 740 ulike sesjoner og over 2300 innlegg, holdt forskere fra fire av arbeidspakkene i TEQ21 innlegg i symposiet. Prosjektleder Monica Johannesen fungerte som chair og Bjørn Smestad tok ansvaret som discussant. Birgitte Lund Nielsen og Jens Hansen Lund presenterte i sitt innlegg, «How do the Stakeholders in Teacher Education Understand Professional Competency?», ulike kunnskapstyper i lærerutdanning. I «The Notion of Diversity – A Useful Concept in Today’s Teacher Education?» presenterte Astrid Gillespie og Hanne Rinholm utfordringer knyttet til begrepet mangfold. Kirsten Thorsen og Pål Lundberg la i sitt innlegg «A Research-based Teacher Education – The Perspective of Teacher Educator» fram funn fra en undersøkelse om hvordan lærerutdannere på campus forstår en forskningsbasert lærerutdanning. Wycliff Edwin Tusiime holdt et innlegg om hvordan videreutvikle lærerutdanneres digitale kompetanse i Uganda med tittelen «Optimizing Educators’ Digital Competence: How prepared are Teacher Training Institutions in Uganda».

Seminar with Advisory Board, 24.-25. September 2020

Foto: Trine Simonsen, skjermdump Zoom We can report from a successful project seminar with the two members of the Advisory Board. Due to the Covid-19 travel restrictions, the seminar was conducted as a hybrid one, some of us meeting in physical presence and others online.   TEQ21 har hatt sitt andre seminar med representanter fra prosjektets Advisory Board. Denne gangen hadde vi fokus på metodiske og teoretiske utfordringer i prosjektet. Nettbaserte møter er krevende, så for å legge til rette for mindre felles tid på nett, ble hver arbeidspakke bedt om å lage en «video-pitch» som løftet fram de mest sentrale utfordringene for pågående forskning. På den måten kunne AB-medlemmene og prosjektdeltakere, på forhånd bli kjent med tema for diskusjon, og tiden på nett bli brukt mer målrettet. Vi brukte også tiden med AB til å diskutere veien videre på arbeider presentert i «extended abstract», slik som innsendte bidrag til ECER 2020 som ble avlyst dette året på grunn av Covid-19. Etter to dagers seminar, noe på nett og noe i grupper, har vi identifisert nye muligheter og ideer om veien videre. 

TEQ21 på ICERI 2019.

Leikny Øgrim and Monica Johannesen attended the 12th annual International Conference of Education, Research and InnovationSeville (Spain). 11th – 13th of November, 2019 (ICERI) conference, presenting the first findings from work package 6 on teachers’ digital competence. Sammen med mer enn 800 forskere fra hele verden presenterte vi et paper med tittelen «Perspectives on teachers’ professional digital competence» skrevet av Monica Johannesen, Leikny Øgrim og Ove Hatlevik. Med bakgrunn i et lite sett med data fra pilotering av datainnsamlingsinstrumenter, har vi brukt tre ulike teoretiske tilnærminger for å beskrive og forstå studenters bruk av digitale verktøy i praksis. De tre ulike modellene har hver for seg sine styrker og svakheter, men likevel har de til felles at de ikke eksplisitt setter fokus på den faktiske pedagogiske praksis med digitale verktøy, herunder klasseledelse. Vi jobber videre med å identifisere relevant begrepsapparat for å kartlegge klasseromspraksis.

Seminar with Advisory Board

October 3rd and 4th we had a seminar with our Advisory Board at the campus of OsloMet. The two days were filled with presentations of the project, many constructive comments from the Advisory Board and a workshop. We look forward to the next meeting with Annika Lantz-Andersson and Andreas Lund next fall!

Call for papers

Guest editors from the TEQ21-project are pleased to announce the call for papers on Teachers’ transdisciplinary competencies Teachers’ professional diversity competence for the Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Special issue: Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence Deadline for submission of abstracts: October 1st, 2019 Deadline for full papers: February 15th, 2020 Estimated publication date: May, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/announcement?fbclid=IwAR1QR3a5XMca6CP4571_dH79tYX9FGXhUqtQQLwj_MdJfuON7LTzxYyg3v4

Spørreundersøkelse igang

In process of collecting survey data from first year teacher students. Vi er i gang med å samle surveydata fra lærestudenter på MGLU5-10 programmet. Vi gjennomførte en vellyket datainnsamlingsprosess med elektronisk godkjenning av samtykke. Deretter fikk vi god svarprosent på første runde med spørsmål om hva som forstås med «læreres profesjonskompetanse». Vi ser fram til neste runde med spørreundersøkelse og gleder oss til å komme igang med intervjuer og observasjon av praksis.