Call for papers

Guest editors from the TEQ21-project are pleased to announce the call for papers on Teachers’ transdisciplinary competencies Teachers’ professional diversity competence for the Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Special issue: Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence Deadline for submission of abstracts: October 1st, 2019 Deadline for full papers: February 15th, 2020 Estimated …

Spørreundersøkelse igang

In process of collecting survey data from first year teacher students. Vi er i gang med å samle surveydata fra lærestudenter på MGLU5-10 programmet. Vi gjennomførte en vellyket datainnsamlingsprosess med elektronisk godkjenning av samtykke. Deretter fikk vi god svarprosent på første runde med spørsmål om hva som forstås med «læreres profesjonskompetanse». Vi ser fram til …