Nå er vi i gang!

TEQ21: Piloting data collection instruments for WP6 – Teachers Professional Digital Competence: Observing student teachers’ in action during practice placement  Forskerne Leikny Øgrim, Ove Edvard Hatlevik og Monica Johannesen har besøkt studenter i praksis ved Hasle skole for å prøve ut instrumenter for observasjon av lærerstudenter i praksis i forbindelse med arbeidspakke 6 – Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse  Skolen bruker Ipad og appen Ithougts for å planlegge …