Samarbeidsmøte med øvingsskolene ved OsloMet trafikklærerutdanningen

Trafikklærerutdanningen ved OsloMet (TLB) har en praksismodell som involverer det praktiske liv ved en trafikkskole. Studentene er gjennom studiet tilknyttet en utvalgt trafikkskole hvor de får anledning til å undervise. Undervisning gitt av studentene er gratis for eleven. Undervisning gitt av studenter sammen med trafikklærer kan være mot vederlag. Samarbeidsmøtet gjennomføres i starten av hvert semester for å avklare retningslinjer og dermed gjøre praksis så god som mulig.

Av Kai A. Fegri

Timeplan, Programplan og Praksisveiledder ble gjennomgått. Øvingslærerne har elektronisk tilgang til læringsplattformen Canvas og timeplanverktøyet TP gjennom sin pålogging til OsloMet sitt datasystem. Dette betyr at det er enklere å kommunisere endringer underveis, samt at øvingslærerne vet hva som er kommunisert til studentene.

Innhold, søkeprosedyre og startdatoer for de nye studiene Faglig leder av trafikkskole og bachelorstudiet Videreutdanning trafikkpedagogikk ble gjennomgått. Studiene er etablert i tråd med planen om å tilby etter- og videreutdanning for trafikklæreren etter behov. Ytterligere utdanninger planlegges, blant annet obligatorisk etterutdanning av trafikklæreren. Denne utdanningen blir aktuell når kravet  kommer fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. I tillegg utvikles studiet Yrkessjåførlæreren etter modell fra Yrkesfaglærerstudiet (YFL) på OsloMet og spesialutdanning andre førerkortklasser.

Det vil bli etablert en faggruppe for øvingsskolene. Hensikten med faggruppen er å samordne og kvalitetssikre trafikklærerutdanningen sammen med OsloMet slik at læringsutbyttet for studentene blir best mulig. Etablering og utvelgelse vil skje i den nærmeste fremtid.

Studentenes egenferdighet er et fokusområde. De fleste er enige om at du må være dyktig i utøvelsen av den ferdigheten du skal undervise i. Samtidig må vi være åpen for at OsloMet vurderer en student til å være «god nok» på et visst stadie, samtidig som forutsetningen er at den fremtidige trafikklæreren utvikler sine ferdigheter også i fremtiden. Studenter som ikke har en ferdighet som tilfredsstiller kravet skal ikke bestå eksamen, selv om de har kommet gjennom og bestått eksamen i egenferdighet i tredje semester i studiet. Dette betyr at praksisveileder må melde fra ved bekymring for studentens egenferdighet så snart det avdekkes.

Det stilles krav fra Vegdirektoratet om undervisningsplaner, oppfølging av studenter og dokumentasjon av praksis og lærerdyktighet. OsloMet er ansvarlig for å innhente opplysninger og følge opp både praksiskoler og studenter. Deltagerne på møtet ble informert om dette og utviklet sine egne forslag til planer før møtet ble hevet 🙂

MØTEAGENDA 13.01.2020

Publisert av kaife

Arbeider på OsloMet Trafikklærerutdanningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *