SANGENE

Jeg håper at TRALL vil bidra til at sangene oversettes på flere språk og dermed bidra til at sangene blir en viktig kulturell eksportvare for Norge

Javid Afsari Rad om TRALL

TRALL skal inneholde rundt 150 nyinnspilte sanger. TRALL-redaksjonen samler inn musikk fra hele landet, både fri og rettighetsbelagt musikk.

Bak utvalget som gjøres til TRALL ligger blant annet forskning fra Liv Anna Hagen og Siri Haukenes om repertoaret i barnehager i Oslo-området fra 2017 og det nasjonale SangBarSk-prosjektet, som TRALL-redaksjonen deltar i sammen med lærerutdanninger fra hele landet.

Tilfanget av sanger er omfattende, og målet er å speile det dagsaktuelle repertoaret fra store deler av Norges befolkning. Når TRALL-redaksjonen skal velge ut sanger har de derfor mange forskjellige kriterier å forholde seg til: dur, moll, skalatype, inndeling av sangen, enkel, komplisert, opphav, tekstforfatter, komponist, tidsepoke, sjanger, antall vers, dialekt, regler, tematikk, høytid/merkedag, hastighet – er mangfold ivaretatt og er det balanse i repertoaret?

Når utvalget er gjort, blir de sendt til rettighetsavklaring med vår samarbeidspartner Cantando/Norsk noteservice, og deretter blir det diskutert hvordan innspillingen skal gjøres – hvem skal arrangere, spille inn, og hva slags stemme skal spille inn? Hvordan kan sangen gjøres sangstøttende, og hvilke beskjeder skal arrangører og artister få for å sørge for at dette ivaretas?

Les om hva Aasmund Nordstoga, Javid Afsari Rad, Berit Opheim, Jo Asgeir Lie og Pål Moddi Knutsen sier om å delta i TRALL.

Vi ønsker at TRALL skal gi lytterne nye opplevelser og overraske. I TRALL spilles sanger inn med en kombinasjon av profesjonelle musikere, store orkestre, små grupper, frivillige og barn og unge, med stor variasjon i besetning, genre og uttrykk. 

Blant sangene finnes både kjente barnesanger, folketoner, regler, vuggesanger og viser, men også nyere og for mange ukjente sanger. Kanskje har noen sanger gått i glemmeboka?

TRALL-appen har høy kunstnerisk profil og kvalitet i både musikalsk innhold, visuell profil og funksjonalitet. Kvalitet i alle ledd er viktig fordi: 

  • barn og unge trenger å få presentert musikk av god kvalitet i arrangementer, innspillinger og et lydbilde som kan gi lytteopplevelsen en ekstra dimensjon
  • musikken skal kunne spilles av med god kvalitet på alt fra digitale plattformer til store rom
  • enkelte lydspor vil ha skapende elementer som karaoke/muting av melodistemme, utforsking av klanger, rytmer og etterhvert interaktive funksjoner
  • den høye kvaliteten i musikkinnholdet speiles av høy kunstnerisk kvalitet på grensesnitt og visuelt uttrykk

En fullstendig liste over sangene vi utgir i Trall kan du finne i appen eller på appens nettside: trallapp.no