Design og metode i Ungdom i endring

Publisert

Working paper av Ingunn Marie Eriksen, Idunn Seland og Eli Ramsvik Melby. Blir snart tilgjengelig.