Velkommen!

Engelsk fungerer i økende grad som portvokter i det norske samfunn, med krav til engelsk på ulike utdanningsnivåer og i flere profesjoner. Dette kan by på utfordringer eller muligheter for nyankomne voksne i Norge, ut ifra deres tidligere utdanning og erfaringer med engelsk. I prosjektet Tospråklig digital undervisning i engelsk for voksne (Bilingual Remote English Teaching for Adults, BRETA) undersøker vi erfaringer med å lære engelsk i Norge gjennom et tospråklig digitalt undervisningstilbud som retter seg primært mot voksne med begrenset tidligere skolegang.

BRETA er et forskningssamarbeid mellom Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.