Regler 2020

Avgangsstudenter 2020 presenterer sine postere i fire kategorier tilknyttet våre studieretninger:

Bachelorprogram Byggingeniør

Masterprogram Bygg- og konstruksjonsteknikk – sivilingeniør

Bachelorprogram Energi og miljø i bygg – ingeniør

Masterprogram Energi og miljø i bygg – sivilingeniør

I hver kategori kåres det en gruppe studenter hvis prosjekt evalueres høyest. Unntak er Bachelorprogram Byggingeniør hvor to beste grupper én innen konstruksjonsteknikk og én innen teknisk planlegging) skal kåres siden programmet har så mange avgangsstudenter. Hver student i den beste gruppa i sin kategori får et gavekort på 500 kroner.

Avstemming gjennomføres digitalt via Nettskjema. Alle studenter og ansatte på Institutt BE har en stemmerett for hver av de fire kategoriene. Det vil ikke være mulig å stemme flere ganger i samme kategori. Alle stemmeberettigede vil få invitasjon på e-post på sin student- eller ansattadresse for å avlegge sin stemme.