Om meg

anne-greve

Jeg heter Anne Greve og er barnehagelærer, professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet og medlem av Utdanningsforbundet.

I bloggen min skriver jeg om hva et godt barnehageliv kan være – først og fremst for barna i barnehagen, men også for alle andre som har med barnehagen å gjøre. Jeg er opptatt av både barns rettigheter som medborgere i samfunnet og deres rett til å få være barn uten ansvar. Ansvaret er det de barnehageansatte og andre voksne rundt barnet som har. Derfor er jeg også opptatt av hvilke holdninger ansatte i barnehagen har, og hvordan holdningene kommer til uttrykk i arbeidet med barna. Jeg er videre opptatt av barnehagepolitikk og på hvilke måter politiske føringer kan sette rammer for barnehagens hverdagsliv.

Jeg er utdannet barnehagelærer og har 17 års erfaring fra arbeid i barnehagen. Jeg har også ett års erfaring som lærer i 1.klasse i barneskolen. Siden 2002 har jeg vært ansatt på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. Jeg har de siste årene vært kontaktperson for universitets- og høyskolesektoren i Utdanningsforbundet Oslo.

Mine forskningsinteresser er særlig lek og vennskap, men også barnehagelærernes profesjonshistorie. I 2007 disputerte jeg med avhandlingen Vennskap mellom små barn i barnehagen. Gjennom min forskning får jeg bekreftet hvor viktig leken er for barns liv i barnehagen. Spør vi barn hva de selv synes er det viktigste i barnehagen, svarer de fleste at det er å få leke og være sammen med venner. Gir vi barn muligheter til å leke hver dag, både med og uten barnehageansattes deltakelse, skaper vi et solid fundament for et godt barnehageliv.

Jeg er tilknyttet FoU-gruppene Barn og barnehage i en bærekraftig framtid; Kropp, læring og mangfold og Barneliv og profesjonsutøvelse (Child Life).

Mer om meg: https://www.hioa.no/tilsatt/annegre