Bli kvitt barne- og ungdomsarbeiderne?

Ønsker jeg å bli kvitt barne- og ungdomsarbeiderne i barnehagen? Dette spørsmålet fikk jeg på Twitter for en tid siden. Det høres ganske brutalt ut. Men etter å han tenkt meg litt om, må jeg nok innrømme at jeg mener det. Det vil si: det jeg mener, er at alle som arbeider i barnehagen burde hatt utdanning som barnehagelærer.

Gjennom mine 17 år som barnehagelærer har jeg hatt svært godt samarbeid med mange dyktige assistenter, både med og uten fagbrev. Men jeg tror at hvis disse flotte menneskene hadde tatt en barnehagelærerutdanning i tillegg, ville de ikke blitt dårligere, men bedre barnehagearbeidere. Jo mer kunnskap jeg får om barnehager, jo flere forskningsrapporter og forskningsartikler jeg leser, jo større forståelse får jeg for hvor komplisert det er å arbeide i barnehagen.

Hver dag må barnehagepersonale ta mange valg – gjerne i løpet av et par sekunder. Skal jeg gripe inn i leken, eller skal jeg vente og se hvordan leken utvikler seg videre? Er det en konflikt som er i ferd med å bygge seg opp nå, må jeg gå inn og ordne opp, eller skal jeg vente og se om barna klarer å ordne opp selv? Hvordan skal jeg nå frem til det barnet som tilsynelatende ikke vil ha min hjelp – er det viktig å respektere barnets trang til å klare seg selv, eller er dette et barn som nettopp trenger litt ekstra omsorg og trygghet?

klatrestativ

I Aftenposten var det nylig flere artikler som pekte på bruk av makt og tvang i barnehagen. Disse historiene er etter min mening klare signaler  på at det er for lite kompetanse og for dårlige rammevilkår i mange barnehager. Bruk av tvang er en fallitterklæring. Men det er også eksempler på at det er vanskelig å arbeide i barnehagen og at det kan gå i feil dersom man ikke har et godt fagmiljø, kompetente kollegaer som man kan rådføre seg med.

Ja, det er nok riktig at det er for ambisiøst å lansere 100% barnehagelærerdekning i barnehagen når politikerne bare så vidt vil gå med på 50%. Og fremdeles er det et stykke igjen til vi når dette målet. Men jeg er redd for at vi ser på 50% som et endelig mål, og ikke bare et delmål på vei til å få en barnehage med bare barnehagelærere. Og bare for å gjenta det: dette er ikke fordi jeg vil bli «kvitt» barne- og ungdomsarbeidere eller dyktige assistenter. Tvert imot: alle dere dyktige barnehagearbeidere der ute: ta skrittet videre, ta barnehagelærerutdanning. Norske barnehager trenger dere!