Knut Aukland

På denne bloggen kan du lese om mine prosjekter innen forkning og formidling.

Forskning

RomForsk: Utforskende læring med virtuelle rom i religions- og etikkundervisningen

Formidling

Her er et lite utvalg av mine formidlingsprosjekter. For fullstendig liste se ansattsiden.

YouTube-publikasjoner

KRLEpodden

10 ULØSTE PROBLEMER