Nye publikasjoner høsten 2023

Her er en oversikt over publikasjonene som medlemmer av fagmilljøet i matematikkdidaktikk ved OsloMet har deltatt på i 2023 – siden forrige innlegg. (Med forbehold om at ting som ikke foreløpig er lagt inn i Cristin, heller ikke nødvendigvis er med her.)

Bøker

Johannesen, M., Lundberg, P. & Smestad, B. (Red.) (2023). Utdanning for tverrfaglige mål. Fagbokforlaget.

Solem, I. H., Alseth, B., Eriksen, E. & Smestad, B. (2023). Tall og tanke 2 – Matematikkundervisning på barnetrinnet. 2. utgave. Gyldendal.

Matematikkdidaktikkartikler

Bråtalien, M., Naalsund, M. & Eriksen, E. (2023). Exploring the Interplay between Conceptualizing and Realizing Inquiry—The Case of One Mathematics Teacher’s Trajectory. Education Sciences, 13(8), 843. https://www.mdpi.com/2227-7102/13/8/843

Hovik, E. K., Reinholdtsen, L. & Smestad, B. (2023). FoU-basert matematikkundervisning. I M. Johannesen, P. Lundberg & B. Smestad (Red.): Utdanning for tverrfaglige mål. Fagbokforlaget.

Mathisen, S. & Sundtjønn, T. (2023). Programmering på barnetrinnet. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 34(4), 2-6.

Månsson, A. (2023). Preservice Elementary Teachers’ Mental Computation Strategy Use in Multiplication on One- and Two-Digit Natural Numbers. Acta Didactica Napocensia, 16(1), 99-108.

Nolan, K. & Xenofontos, C. (2023). Mapping teachers’ perspectives on culturally responsive pedagogy in mathematics: from academic achievement to insights and opportunities. Intercultural Education, 34(6), 550-567. https://doi.org/10.1080/14675986.2023.2265855

Nolan, K. T. & Xenofontos, C. (2023). The Role of Insights in Becoming a Culturally Responsive Mathematics Teacher. Education Sciences, 13(10), 1028. https://www.mdpi.com/2227-7102/13/10/1028

Opsal, H., & Smestad, B. (2023). Norske læreplaner (del 3). Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 34(3), 35-38.

Solomon, Y., Eriksen, E. & Bjerke, A. H. (2023). Teacher Learning towards Equitable Mathematics Classrooms: Reframing Problems of Practice. Education Sciences, 13(9), 960. https://www.mdpi.com/2227-7102/13/9/960

Stovner, R. B. & Buchholtz, N. F. (2023). Introduksjon til matematikkdidaktikk. I J. T. Scheie & H. Roaldset: Introduksjon til fagdidaktikk. Universitetsforlaget.

Matematikk

Choe, I., & Hitching, G. H. (2023). Low rank orthogonal bundles and quadric fibrations. Journal of the Korean Mathematical Society, 60(6), 1137–1169. https://doi.org/10.4134/JKMS.J220125

Tverrfaglighet og liknende

Bjørnestad, E., Myrvold, T., Dalland, C. P., Hølland, S., Andersson-Bakken, E., Håøy, A., Svanes, I. K. & Sundtjønn, T. (2023). Et blikk inn i førsteklasserommet – Lek, læring og vennskap. OsloMet.

Bjørkvold, T., Sandvik, M., Storeli, S., Sundtjønn, T. & Svanes, I. K. (2023). Alle kan vel lære bort 29 bokstaver? Aftenposten 19.10.2023. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2BzrdG/alle-kan-vel-laere-bort-29-bokstaver

Smestad, B. & Gillespie, A. (2023). Fagovergripende kompetanser – et mangefasettert vesen. I M. Johannesen, P. Lundberg & B. Smestad (Red.): Utdanning for tverrfaglige mål. Fagbokforlaget.

Smestad, B. & Lundberg, P. (2023). FoU i skolehverdagen. I M. Johannesen, P. Lundberg & B. Smestad (Red.): Utdanning for tverrfaglige mål. Fagbokforlaget.

Lederartikler

Smestad, B. (2023). Programmering? Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 34(4), 1.

Smestad, B. (2023). Til inspirasjon. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 34(3), 1.

Xenofontos, C. & Nolan, K. T. (2023). Special Issue Introduction: Critical Perspectives on Mathematics Teacher Education. Education Sciences, 13(12), 1218. https://www.mdpi.com/2227-7102/13/12/1218

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *