Les! Aktuell litteratur

Bøker og artikler Birgitte Kjos Fonn: 50 år med journalistutdanning Kjos Fonn har skrevet en viktig bok om journalistutdanningen med undertittelen En historie om akademiseringen av et yrkesfag. Boka ble presentert på journalistutdanningens jubileumsseminar 19. november 2015. Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier Profesjonshistorier er som en norgeshistorie beskrevet via de sentrale profesjonene som […]

Bøker og artikler

Birgitte Kjos Fonn: 50 år med journalistutdanning

Kjos Fonn har skrevet en viktig bok om journalistutdanningen med undertittelen En historie om akademiseringen av et yrkesfag. Boka ble presentert på journalistutdanningens jubileumsseminar 19. november 2015.

Rune Slagstad og Jan Messel (red.): Profesjonshistorier

Profesjonshistorier er som en norgeshistorie beskrevet via de sentrale profesjonene som har formet det moderne Norge. Gjennom 22 kapitler får ulike profesjoner sin historie skrevet av en forfattergruppe bestående av historikere, idéhistorikere, sosiologer, statsvitere og medieforskere.

Per Østerud, Sigmund Sunnanå og Åsulv Frøysnes: Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying

De tre veteranene med ulike posisjoner i norsk lærerutdanning har skrevet en interessant debattbok der historiske linjer i lærerutdanningen blir knyttet til dagens aktuelle problemstillinger.

Jan Messel: Barnevernspedagogutdanningens historie

I en artikkel i Norges barnevern fortelles historien om barnevernspedagogutdanningen fra mellomkrigstiden og fram til 1975.

Jan Messel og Lars Inge Terum: Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge

Artikkelen i det danske profesjonstidsskriftet Gjallerhorn trekker opp de historiske linjene i hvordan sosialpedagogikk og sosialt arbeid har blitt forstått i Norge og Danmark.

Jan Messel: Utdanning og kompetansebehov. En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970

Heftet gir en kortfattet analyse av barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene siden 1970 og fram til 2013.

Pål Nygaard: Ingeniørenes gullalder

Boka med undertittelen De norske ingeniørenes historie en redigert utgave av Nygaards doktoravhandling og er profesjonspolitisk studie av ingeniørprofesjonens historie.

Jan Messel: I velferdsstatens frontlinje

Historien om Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er også en historie om de tre profesjonene og om deres virkeområder.

To artikler om utviklingen av høyere utdanning

Del 1: Åsulv Frøysnes: «Høgre utdanning 1970-1994 med vekt på høgskolevirksomheten i Oslo og Akershus»

Frøysnes-rapport

Åsulv Frøysnes har utgitt artikkelen «Høgre utdanning 1970-1994 med vekt på høgskolevirksomheten i Oslo og Akershus» som et eget hefte. Artikkelen er sentral for alle som vil gjøre seg kjent med og forstå utviklingen av høyere utdanning fram mot etableringen av høgskolene i Oslo og Akershus i 1994. Heftet kan fås kjøpt for kr. 50,- ved henvendelse til post@abm-media.no.

Del 1 kan lastes ned her.

Del 2: Åsulv Frøysnes: «Høgre utdanning 1994-2011 med vekt på virksomheten ved Høgskolen i Oslo (HiO)»

Frøysnes-rapport

Åsulv Frøysnes har utgitt artikkelen «Høgre utdanning 1994-2011 med vekt på virksomheten ved Høgskolen i Oslo (HiO)» som et eget hefte. Artikkelen er sentral for alle som vil gjøre seg kjent med og forstå HiOs utvikling fram mot etableringen av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2011. Heftet kan fås kjøpt for kr. 100,- ved henvendelse til post@abm-media.no

Del 2 kan lastes ned her.

Dokumentasjon

Åsulv Frøysnes har samlet og katalogisert dokumenter, utredninger og lignende fra sin tid i det regionale høgskolestyret og som direktør ved HiO.