Kategorier
Ukategorisert

UNGDOM OG KORONA

Ungdom og korona er en spørreundersøkelse blant ungdom i alderen 16-19 år der temaet er helseinformasjon, helsekompetanse (Health Literacy) og helserelatert livskvalitet i forbindelse med koronapandemien. Deltagere er rekruttert via snøballmetoden, hvilket innebærer at en lenke til et nettskjema har vært delt på epost til videregående skoler og ungdomshelsestasjoner og gjennom ulike sosiale medier (Facebook, Twitter og Snapchat). Datainnsamlingen har pågått i «lockdown»-perioden (uke 15 og 16). I overkant av 2200 ungdommer svarte på undersøkelsen. Vi er i gang med analysene data, og resultatene vil bli publisert i et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift.

Forskningsgruppen består av forskere fra OsloMet, Fakultet for helsevitenskap og Universitetet i Agder (UIA), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap:

Kirsti Riiser (OsloMet) kiri@oslomet.no
Kåre Rønn Richardsen (OsloMet) kareri@oslomet.no
Sølvi Helseth (OsloMet) solvi@oslomet.no
Kristin Haraldstad (UIA) kristin.haraldstad@uia.no

 

Foto: pixabay.com