Forum for trafikkpedagogikk (FFTP)

En betraktning om utvikling i trafikksikkerhetsfamilen:

Forum for Trafikkpedagogikk gjør en fremragende jobb for trafikksikkerhetsfamilen og trafikksikkerheten!

Forum for Trafikkpedagogikk skal arrangere neste konferanse for føreropplæring høsten 2020. Det er den femte i rekken 😊 Neste føreropplæringskonferanse har en utfordring i å spinne den røde tråd i føreropplæringen om kan være fengende for eventuelle konferansedeltagere. Denne røde tråden dreier seg om hvilke endringsprosesser har bransjen vært gjennom? Hvor rustet er vi til å møte endringene? Må vi tvinges til endring? Noen sier at alle er fornøyde med opplæringen og læreren har ikke mer stryk enn før, kan det være til hinder for utviklingen i bransjen eller intensjonen i læreplanen?

Hva med bransjekultur og bransjestruktur – er vi rustet for fremtiden? Og hva trekker folk til en konferanse? Hva er så treffende at det er spennende? Trafikklærerdagene er et typisk eksempel: Ingen tema direkte knyttet til klasseroms- eller bilundervisning, men interessante overordnede temaer. Det har vist seg å samle mange in bransjen – de møter opp!

Det er viktig å legge vekt på at vi skal være forsiktige med å kritisere våre egne i denne sammenheng. Det er ikke det negative vi skal fokusere på! Vi bør legge vekt på det som er bra, og så fremme utvikling til det bedre. Det er med andre ord en svært god anledning til å feire seg selv ved å skryte av og anerkjenne gårsdagens og dagens arbeid. Med bakgrunn i det kan vi strekke oss etter morgendagens verktøy for forbedring. Det er tross alt 0-visjonens arbeid for redusering til totalt 350 hardt skadde i år 2030 som skal være i fokus.

Paradokset er at vi har et godt stykke igjen i arbeidet for 0-visjonen. Grafen over ulykkesutviklingen viser at avgjørelser i forhold til føreropplæringen påvirker utviklingen. Ingen stor nyhet, men historikken kan gi en pekepinn på hvilke virkemidler som kan fortsette den gode utviklingen. Det må vi fokusere på, og hva kan vi gjøre med det?

Sentrale spørsmål er også hvordan foreldrene påvirker utviklingen og hvordan grunnskolen arbeider med trafikksikkerhet, både generelt og i form av valgfaget Trafikant i skolen inklusive Trafikalt grunnkurs.

Mye av potensialet vil sannsynligvis ligge innenfor menneskefeltet: det pedagogiske og psykologiske aspektet. De fleste av styringsdokumentene nevner både trafikkopplæring og føreropplæring og det er ingen tvil om at lærer og tilrettelegger er viktig i denne sammenheng. Hvilke måter tilegner ungdom seg kunnskap på i dag. Hvordan er det med de eldre? Forstår de sine egne begrensninger, hvordan opplever de sine egne begrensninger, har de selvinnsikt på sin egen adferd og hvordan lærer de best?

Arbeidet med neste NTP er offentlig. Her vil det komme en del viktig informasjon om utvikling som berører vår bransje. Prosessen er styrt av Samferdselsdepartementet, men alle som bidrar legger ut sine resultater og informasjon under www.regjeringen.no.

Det kan, og bør, være mulig å bruke «Flipped classroom» i undervisningen. Det vil si at for eksempel TABS Go blir presentert av trafikklæreren som forberedelse til neste time. Motivasjonen for det er at læreren får en bedre og mer interessant hverdag og eleven følger større læringsutbytte på kortere tid. Og det sparer vi alle penger og ressurser på. Hvordan kan den enkelte trafikklærer implementere dette i sin egen metodikk og arbeidsmåte og utnytte viten om dette til sin egen og elevens fordel?

En siste ting: bør bransjen organiseres på en annen måte? Er det formålstjenlig at det er 1,6 ansatte pr trafikkskole i Norge? Hvordan skal vi stimulere til et større, og muligens bredere, fagmiljø?

Publisert av kaife

Arbeider på OsloMet Trafikklærerutdanningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.