Handlingsplan i økonomisk krevende tider

Coronaviruset har satt Norge på vent. Og det er en situasjon vi må ta inn over oss. Mange næringer er satt under økonomisk press. Trafikkskolene er heldige på den måten at manglende produksjon ikke kan kompenseres på annen måte enn å produsere mer etter karantenetiden. Hemmeligheten er å overleve perioden uten produksjon. Her er noen enkle råd.

Av Kai A. Fegri

Hold hodet kaldt

Det er ingen som tjener på å overreagere. Men reagere det må du, uansett økonomisk ståsted. Bedriftene har permittert så mange ansatte de har anledning til for å møte krisen. De resterende har som regel bestående arbeidsoppgaver som må utføres. Regjeringen har lansert krisepakker i ganske stort omfang, mange av de virkningsfulle på både kort og lang sikt. Regjeringen har blant annet satt av inntil 50 milliarder kroner til å hjelpe små- og mellomstore bedrifter. Sett deg umiddelbart inn i hva det kan bety for deg og din næringsvirksomhet.

Et eksempel som hjelper litt er at næringsdrivende har fått utsatt forfall på innbetaling av forskuddsskatt inntil 1. mai. Det er bra. I tillegg er det sannsynlig at du ikke kommer til å tjene så mye penger som beregningsgrunnlaget skulle tilsi. Da er det smart å søke om redusert forskuddsskatt med effekt fra innbetalingen 1. mai. Alle monner drar.

Kutt kostnader nå!

Kostnadskutt gjelder to ting. Det ene er å ikke forbruke mer enn du absolutt må. De variable kostnadene er mindre nå som produksjonen er lavere, det bør du utnytte til egen fordel. Det vil si å spare så mye som mulig. Det andre er de faste kostandene som ikke er påvirket av produksjonen. Det kan være, lån eller leasing til bilen(e), telefon, forsikring, husleie eller utgifter til faglig leder. Disse kostnadene er de farligste. Se om du kan kvitte deg med noen av dem eller aller helst utsette betalingen. Det hjelper ikke å ta litt om gangen, tiltak må gjennomføres så raskt det lar seg gjøre.

En handling kan være å komme seg ut av kontrakter som koster for mye så snart som mulig. Det kan hende det koster mer enn det smaker, da må du sitte stille så lenge du klarer. Det vi vet er at det blir dyrere å komme seg ut av avtaler til nærmere den akutte situasjonen vi kommer. Bruk sunn fornuft under vurderingene og spar de pengene du kan.

Du må heller ikke glemme ditt private forbruk i denne perioden. Skeie ut får vi gjøre senere, nå gjelder det å glede seg uten å bruke for mye penger.

Pass på likviditeten – planlegg for det verste

Likviditet er penger du har tilgjengelig for å betale regningene dine. Du trenger med andre ord en oversikt over inntektssiden for å vite hvordan situasjonen utvikler seg over litt tid. Husk at inntektsbortfall forplanter seg over helelinjen, det er mye å tjene på forhandlinger og være forberedt på å gi og ta.

For å ha kontroll bør du ha oversikt over hva som kommer av forfall, og eventuelt forhandle om å utsette forfallene litt. Det er ikke det minste ubekvemt om dagen, denne krisen er ikke selvpålagt. Det vil tvert imot bli sett på som profesjonelt at har vett til å henvende deg i forkant av eventuelle betalingsproblemer. Da blir det billigere kreditt også.

Snakk med banken og forbered søknad om nødkreditt fra regjeringens krisepakke.

Husk at bankene i dette tilfellet ikke er en del av problemet, de er en del av løsningen. Bankens ansatte har god oversikt over både markedet, din økonomi og eventuelle støtteordninger. De har god oversikt over krisens konsekvenser i de forskjellige sektorer og kan være en gode diskusjonspartnere for å forstå krisens omfang og hvordan de forskjellige sektorene påvirker hverandre.

Banken vet også at det er lite å hente på å være for hard med hensyn til avdragsbetjening og eventuell innvilgning av ny kort- eller langsiktig kreditt.

Det viktigste er at din saksbehandler, og dermed banken, har tillitt til deg. Det oppnås gjennom oversiktlig økonomi, gode og oversiktlige prognoser og din evne til å være proaktiv. Foreta deg noe før det er for sent, det kan hende krisen blir mer langvarig enn vi ønsker. Du må kontakte banken og ta initiativ til løsningen som skal til for å overleve. Det kan være forskjellen på de som overlever og de som ikke overlever denne krisen.

Sett opp, vedlikehold og følg en helhetlig plan

Både du og dine nærmeste vil tjene på å diskutere en plan for felles ansvar og sette opp hovedpunktene. Alle har større motivasjon for å følge en plan de forstår og har vært med på å utforme. Også den yngre generasjon kan ha nytte av en slik øvelse.

Involver bank og kredittinstitusjonene i planen i den grad det er nødvendig, de vil ta det positivt i forhandlinger at du har en velfundert plan.

Så snakkes vi når vi kan puste lettet ut på den andre siden av krisen!

Publisert av kaife

Arbeider på OsloMet Trafikklærerutdanningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.