Velkommen til praksishåndbok studieåret 2023-2024

I bachelor vernepleie ved OsloMet er det tre praksisemner. I praksishåndboka finner du nødvendig informasjon om praksisstudiene.  Praksis er en viktig læringsarena på lik linje med læringsaktiviteter på universitetet. Praksisstudiene skal bidra til at studentene utvikler sin vurderings-, handlings- og beslutningskompetanse gjennom å integrere teoretisk og praktisk kunnskap. Praksisstudiene skal også gi erfaring med flerfaglig og… Fortsett å lese Velkommen til praksishåndbok studieåret 2023-2024