Velkommen til praksishåndboka for bachelor i vernepleie.

Vernepleierstudenter skal i løpet av sin utdanning igjennom tre praksisperioder. I denne praksishåndboka på nett vil du som både student og veileder finne nødvendig informasjon i forhold til praksisgjennomføring.  

Våre praksisveiledere er spesielt viktige i veiledning og vurdering av vernepleierstudentene. På denne siden vil man finne informasjon om rettigheter og plikter, samt veiledning og vurdering av studentene. 

Forvalter av innholdet er Britt Andersen på vegne av bachelorutdanningen i vernepleie ved Avdeling for vernepleie, helsefremming og inkludering (VHI) ved OsloMet.
Kontaktinformasjon: branders@oslomet.no