Kurs

Det har blitt organisert sertifiseringskurs for ergoterapeuter i bruk av Aktivitetskalkultoren i regi av ergoterapeututdanningen v/OsloMet – storbyuniversitetet siden januar 2018.

Kursene ledes av Kirsti Nordstokkå fra Sørlandet Sykehus og Irma Pinxsterhuis fra OsloMet – storbyuniversitet.

Det har hittil blitt organisert kurs på følgende steder:

  • OsloMet 22. og 23. januar, 2018, 25. og 26. januar 2018, 4. og 5. mars, 2019 og 3. og 4. februar 2020
  • Røde Kors Haugland Rabiliteringssenter i Flekke 25. og 26. oktober, 2018
  • Sørlandet sykehus i Kristiansand 31. januar og 1. februar, 2019
  • Trondheim kommune, 2 kurs i uke 38, 2019 (lukket arrangement)
  • Finnmarkssykehuset i Kirkenes 2. og 3. mars 2020
  • Digitalt kurs 20. og 21. januar 2021 (lukket arrangement)
  • Digitalt kurs 4. og 6. mai 2021
  • Digitalt kurs 18. og 19. oktober 2021

Oppdatert kursinformasjon og påmeldingslenke til framtidige kurs sendes ut og legges ut her fortløpende.

Det gjennomføres et kurs i Bergen 9. og 10. november 2021 (fulltegnet).