Introduksjon

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for klienter med kronisk fatigue og/eller kroniske smerter å planlegge sin hverdag ut fra eget energinivå. Metoden har blitt utviklet for ergoterapeuter av ergoterapeutene Greke Hulstein – van Gennep og Karin ten Hove – Moerdijk ved Meander Medisch Centrum i Amersfoort, Nederland. I dag har mer enn 20 % av ergoterapeutene i Nederland gått på kurs for å lære og bruke Aktivitetskalkulatoren.

Hvordan fungerer metoden? Det første som gjøres er å tilegne seg innsikt i energiforbruket til klienten. Det gjøres gjennom å la klienten i noen dager registrere hvilke aktiviteter han eller hun har utført. Etterpå kategoriseres aktivitetene etter hvor mye energi de ulike aktivitetene ble opplevd å koste. Når en aktivitet koster energi, vurderer klienten om aktiviteten kan kategoriseres som lett, middels eller tung. Når en aktivitet oppleves å gi energi, er den avslappende. Aktivitetene gjøres deretter om til poeng basert på kategoriseringen og varigheten av de ulike aktivitetene. Poengene summeres for hver dag. Til slutt fastsettes basisnivået som er aktivitetsnivået klienten klarer til enhver tid, uavhengig om det handler om en god eller en dårlig dag. Basisnivået danner utgangspunktet for planlegging av daglige aktiviteter.

Valg av planleggingsverktøy er avhengig av hvordan klienten ønsker å bruke den. Følgende planleggingsverktøy kan brukes; aktivitetskort, dags- eller ukeplan (på papir eller digitalt), Aktivitetskalkulator-app eller en egen variant av disse planleggingsverktøyene.

Basisnivået kan justeres når klienten har brukt Aktivitetskalkulatoren i en periode. Om basisnivået justeres opp eller ned er avhengig av bl.a. klientens kapasitet.

Hver klient trenger mellom tre og seks veiledingssamtaler for å lære og bruke Aktivitetskalkulatoren. Metoden kan brukes av ergoterapeuter som jobber i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og kan egner seg for både voksne og barn med ulike diagnoser som medfører fatigue og/eller kroniske smerter i hverdagen, som M.S., KOLS, R.A., long covid, kreft, hjerneslag, traumatisk hjerneskade, fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).

Ergoterapeuter bør gå på sertifiseringskurs for å lære og bruke Aktivitetskalkulatoren. Kurs organiseres av Kirsti Nordstokkå og Irma Pinxsterhuis i regi av ergoterapeututdanningen v/OsloMet – storbyuniversitetet.

Du kan lese mer om Aktivitetskalkulatoren i fagartikkelen som ble publisert i Ergoterapeuten:  Pinxsterhuis et al. (2021) og i en artikkel som ble publisert i det islandske ergoterapitidsskriftet: Pinxsterhuis et al. (2019).

Du kan lese om bruk av Aktivitetskalkulatoren i oppfølgingen av en person med long covid i følgende avisartikkel.

Ønsker du å vite mer om metoden og/eller framtidige kurs, ta kontakt med Irma Pinxsterhuis per mail irma@oslomet.no eller per telefon: 67 23 63 69.