Om

Professor i atferdsanalyse ved OsloMet—Storbyuniversitetet,
Institutt for atferdsvitenskap

Per Holth