Velkommen!

Hei!

Velkommen til min blogg som skal handle om hva et godt barnehageliv kan være – først og fremst for barna i barnehagen, men også for alle andre som har med barnehagen å gjøre. Jeg er opptatt av både barns rettigheter som medborgere i samfunnet og deres rett til å få være barn uten ansvar. Ansvaret er det de barnehageansatte og andre voksne rundt barnet som har. Derfor er jeg også opptatt av hvilke holdninger ansatte i barnehagen har, og hvordan holdningene kommer til uttrykk i arbeidet med barna.

Jeg heter Anne Greve, og er utdannet barnehagelærer og har 17 års erfaring fra arbeid i barnehagen. Jeg har også ett års erfaring som lærer i 1.klasse i barneskolen. Siden 2002 har jeg vært ansatt på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mine forskningsinteresser er særlig lek og vennskap, men også barnehagelærernes profesjonshistorie. I 2007 disputerte jeg med avhandlingen Vennskap mellom små barn i barnehagen. Gjennom min forskning får jeg bekreftet hvor viktig leken er for barns liv i barnehagen. Spør vi barn hva de selv synes er det viktigste i barnehagen, svarer de fleste at det er å få leke og være sammen med venner. Gir vi barn muligheter til å leke hver dag, både med og uten barnehageansattes deltakelse, skaper vi et solid fundament for et godt barnehageliv.

Jeg er leder av FoU-gruppen Kvalitet i barnehagen. I tillegg er jeg tilknyttet FoU-gruppene Kropp, læring og mangfold og Barneliv og profesjonsutøvelse.

Mer om meg: https://www.hioa.no/tilsatt/annegre

 

Publisert av Anne Greve

Barnehagelærer Professor i barnehagepedagogikk Ansatt på OsloMet - storbyuniversitetet (HiO/HiOA) siden 2002

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *