Skal vi slutte å snakke om vennskap i barnehagen?

Dette innlegget er et foredrag som jeg holdt på Nordiske Impulsers webinar 24.11.21.

Vi kan da ikke slutte å snakke om vennskap – vennskap som er så viktig for barn? Mange barn forteller jo om at det de gleder seg til i barnehagen er nettopp å leke med venner, venner er det som gir livet mening som gjør det verdt å stå opp hver dag. Ja, det å ha en venn er en stor gave.Og det skal vi hegne om. Jeg mener at de ansatte i barnehagen skal ha stor respekt for og anerkjenne og hegne om de vennskapsrelasjonene barna har.

Men det er en ting som er virkelig dumt med vennskap, og det er at vi ikke kan bestemme hvem som skal være venner. Vennskap er frivillig, og det må være en gjensidighet. Begge må ønske å være venn med hverandre. Ellers kan vi ikke kalle det vennskap. Og dermed kan vi også risikere at det er noen barn som ikke finner en venn i barnehagen.

For noen år siden hadde jeg aldri trodd at jeg skulle si at vi skulle slutte å snakke om vennskap i barnehagen. Det var da jeg hørte om at noen barnehager opererte med vennskapsgaranti, at jeg begynte å lure. Nå tror jeg den kommersielle kjeden jeg hørte om den gangen har sluttet å garantere at barna i barnehagen skal få venner, men det kan jo tenkes det er andre som gjør det. Og hva betyr det? Da gjør vi etter min mening den flotte gaven som vennskap er, om til et press, noe man må oppnå for å lykkes.

Det hjelper ikke å si at de barna som ikke finner noen venner, kan bli venner med personalet – for det er ikke gitt at barna har lyst til å bli venner med de ansatte. Vennskap er frivillig og gjensidig. Og da er veien kort til å begynne med ulike verktøy og programmer for å sikre at barna får venner. Og da er vi i ferd med å ødelegge alt sammen – og veien kan ligge åpen for mobbing, noe jeg snart skal komme tilbake til.

Vi må altså klare å ha to tanker i hodet samtidig – og det er vi barnehagelærere og barnehageansatte gode til. For det første må vi respektere de vennskapsrelasjonene som er mellom barna. For heldigvis er det jo mange barn som får venner i barnehagen. Da må vi legge til rette for at disse vennskapene kan blomstre videre og ikke forsøke å skille barna med mer eller mindre dårlige begrunnelser: at barna har dårlig innflytelse på hverandre, at de som er venner blir så ekskluderende overfor andre barn, at det blir så utrolig leit hvis vennen ikke kommer i barnehagen en dag, og så videre.

Ja, alt dette kan jo være utfordringer, men da er det viktig å ha gode barnehageansatte som kan være en støtte: «jeg ser at du er lei deg i dag, er det fordi vennen din ikke er i barnehagen i dag? Det skjønner jeg godt. Kanskje vi skal lage en fin tegning til ham/henne som vi kan gi når han/hun kommer tilbake? Skal vi finne på noe sammen?»

For det andre må vi la være å gjøre vennskap til et press. Jeg har hørt om barn som har begynt å grue seg til å gå i barnehagen, fordi de ikke har noen «bestevenn». Det vi derimot KAN garantere, er at alle barn skal ha noen å leke med. For her kan de barnehageansatte gå inn. Barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen som er gode lekere, kan la seg invitere med inn i barns lek eller invitere barn inn i sin egen lek.

Barnehagepersonale som er gode til å leke på LEKENS premisser, helt uten baktanker om at de skal styre leken på en bestemt måte slik at man oppnår ett eller annet læringsmål, de blir gode lekpartnere. Slike barnehageansatte får som regel en helt unik relasjon til barna, fordi barna opplever at de ansatte er genuint opptatt av å være sammen med barna, de er interessert i det barna gjør, de er interessert i å være sammen med barna for å ha det gøy, for å bli bedre kjent, for å finne på spennende ting. Det åpner seg en helt magisk verden når man begynner å leke, og de som deler den verdenen, får unike opplevelser sammen. Da KAN det tenkes at det utvikler seg vennskap også, men det kan vi ikke vite.

Da den amerikanske forskeren William Corsaro, som har forsket mye på vennskap, ble intervjuet om sine egne venner, fortalte han at han faktisk har flere venner i dag som var barn i de barnehagene han opphold seg i som forsker. Fordi han viste genuin interesse for det barna gjorde, ble barna interessert i ham også, så har de holdt kontakten helt til i dag når barna for lengst har blitt voksne.

Så det viktigste vi kan gjøre i barnehagen, er å legge til rette for lek og å delta i leken sammen med barn på lekens premisser. Det vil si at vi må godta at vi ikke kan gå inn og styre, vi kan godt komme med innspill og ideer, men på lik linje med barna må vi godta at våre ideer ikke alltid blir fulgt. Og vi må godta at vi ikke alltid blir invitert med i lek. Men viser vi oss som gode lekere, blir vi nok invitert med – for barn elsker å leke med voksne.

Hva skjer hvis vi snakker for mye om vennskap? Barna som kanskje ikke har noen venn, vil fort merke presset. Og så faller vi kanskje for fristelsen til å bruke alle disse verktøyene og programmene som lover at de kan utvikle barns sosiale kompetanse, utvikle vennskap: Alle med, De utrolige årene – bare smak litt på navnene på disse programmene. Men vær forsiktig. Min påstand er at slike programmer legger grunnen for at mobbing kan oppstå.

Slike programmer legger gjerne ansvaret over på barna. Og er det en grunn til at vi ikke har lykkes så godt med mobbeproblematikken, tror jeg særlig det kommer av at vi legger for mye ansvar over på barna.

Jeg pleier å si at hvis vi er interessert i å jobbe for å unngå mobbing, skal de 15 første spørsmålene vil stiller, være: Hva er det med MEG som gjør at mobbing kan forekomme i denne barnehagen. Hva er det med MEG som gjør at mobbing kan forekomme i denne barnehagen. Har jeg en væremåte som gjør at mobbing kan være mulig? Hender det at jeg snakker nedsettende om noen mens andre hører på?

Jeg tror at vi må ta inn over oss og vite at det er vi som har ansvaret. Hvis vi for eksempel gir irettesettelser til barn i plenum, hører jo alle som står rundt det samme. Alle får høre at «Nils» er en som får andre til å begynne å gråte hvis vi sier slike ting som «Se, Nils – så lei seg Kari ble nå på grunn av det du gjorde». Da jeg forstod hvor ille det kan være å gi irettesettelser i plenum, begynte jeg å tenke på at det ikke bare er det vi sier verbalt som betyr noe. Barn er eksperter på å lese kroppsspråk: det lille øyekastet til en kollega, det lille sukket – barna fanger det opp og forstår hvem det er de ansatte ikke liker. Og til og med det du ikke kan kontrollere som den lille rykningen i øyekroken, det litt stive smilet – det fanges opp. Barn er eksperter på slikt.

Derfor MÅ vi rett og slett jobbe med oss selv og ikke gi oss, men lete etter hva det er ved det barnet som gjør at jeg kan like det barnet på ordentlig, at jeg faktisk gleder meg til å møte dette barnet når jeg kommer på jobb. For her kan vi ikke jukse. Barn finner det ut.

Dette må vi jobbe med hver dag.

Jeg tror også at vi kan mislykkes i arbeidet med å unngå mobbing hvis vi tror at vi kan bli kvitt mobbing. Vi kan aldri bli kvitt mobbing.Vi mennesker er riktignok sosiale skapninger, men vi har det i oss at det er noen i ikke liker så godt, eller noen vi ikke vil ha med i leken. Derfor må vi jobbe med disse tingene hver dag. Og det er jo heller ikke slik at de barna som sliter mest med å få venner eller lekekamerater kaster seg rundt halsen på deg i det øyeblikket du viser at du vil ha kontakt. Nei, disse barna har ofte lært seg til at det lønner seg å ha avstand. Hvis de har blitt skuffet mange nok ganger, er det en temmelig forståelig reaksjon at man ikke vil sette seg selv på spill nok en gang ved å gå inn i en tettere relasjon. Da må vi ansatte i barnehagen igjen ha to tanker i hodet: respektere at barnet ikke vil ha noe med deg å gjøre akkurat nå, men samtidig vise at du ikke har tenkt å gi opp. Selv om du blir avvist, må du fortsette å vise at du er glad i akkurat dette barnet og at du vil bli kjent, vil leke med, vil være sammen med. Men det er vanskelig. Og vi har ikke lov til å gi opp. For dette er faktisk livsviktig.

Mobbing er farlig – både for den som mobber og for den som blir mobbet. Og i barnehagen har vi en unik mulighet til å vise at vi ønsker å være sammen med barna i leken. Men da må vi øve oss på å leke, vi må være villige til å la barna være læremestere og selv bli lærlinger.

Vi må godta at leken tar en helt annen retning. Og vi må gi barna inspirasjon: Eventyr. Sanger. Bilder. Turer. Dette kan vi jo. Vi må øve oss, så vi kan ha blikk-kontakt når vi forteller eventyret, ikke gjemme oss bak et sangkort eller et manuskript. Vi må vite hvordan vi fanger alle ungenes oppmerksomhet. Vi må klare å dramatisere enkle ting, bruke stemmen, bruke blikket – skape magien. Da kan det skje store ting. Da kan leken ta fart, da kan det begynne å svinge. Og hvem vet – kanskje det kan oppstå vennskap også?

Kan vi bli kvitt mobbingen?

Det er ingen som synes mobbing er bra, det er ingen politikere som sier at de ønsker å gå inn for å øke mobbing, det er ingen lærere som oppmuntrer barna til å mobbe hverandre, det er heller ingen barn eller foreldre som synes mobbing er greit. Tvert imot. Likevel synes det som om vi ikke blir kvitt mobbingen. På tross av utallige tiltak, anti-mobbe-plakater, manifester mot mobbing, anti-mobbeprogrammer og garantier mot mobbing, blir vi ikke kvitt problemet.

Kanskje er det aller viktigste vi kan gjøre for å hindre mobbing, det å innse at vi ikke kan bli kvitt det helt. Jeg tror at i hvert fall risiko for mobbing finnes over alt der det er flere mennesker samlet. Jeg sier ikke at det alltid er mobbing, men vi må hele tiden ha i bakhodet at mobbing kan forekomme. Derfor tror jeg det farligste er rektorer og styrere som sier at deres skole eller barnehage er «mobbefri».

Så tror jeg at det er helt avgjørende at vi voksne må ta inn over oss at det er vi som har ansvaret. Enten vi er lærere, barnehagelærere, foreldre, naboer, tanter eller onkler. Det er våre holdninger og vår væremåte som skaper grobunn for et miljø der mobbing kan forekomme eller forebygges. Hvordan snakker vi om andre mennesker – mens barna hører det? Hvordan oppfører vi oss overfor andre? I den politiske debatten, særlig nå i valgkampen, utkrystalliserer det seg holdninger til andre mennesker som er med på å skape et «vi» og et «dem». Ikke minst integreringsminister Sylvi Listhaug er med på å skape en slik holdning med sine uttalelser om flyktninger som tilsynelatende tar seg til rett i landet vårt, blir båret på gullstol og som lyver og svindler for å karre til seg rettigheter de ikke har krav på. Men også debatten om «det norske» som blant annet kulturminister Linda Hofstad Helleland har deltatt i, skaper unødige dikotomier mellom «oss» og «dem». «De» som er med på å true de norske verdier, og «vi» som skal hegne om dem.

Det er lett å sette seg på sin høye hest og rakke ned på politikere. Men hva med oss selv? Hvordan omtaler vi naboen? Og hvordan snakker vi om de andre barna i barnehagen?

Det skremmer meg å høre om at det også i barnehagen finnes barn som er «syndebukker», som får skylden for alt som går galt, også de dagene de faktisk ikke er til stede i barnehagen. Og det skremmer meg ennå mer å tenke på at det også på min avdeling, da jeg jobbet i barnehagen, var slike syndebukker. Det betyr at jeg selv har vært med på å skape et klima der noen barn får et syndebukk-stempel. Hvordan oppstår det? Blant annet hver gang vi irettesetter barn «i plenum». Når alle barn og ansatte gjentatte ganger får høre «Nei, NILS! Hvor mange ganger har jeg sagt at du ikke må….» Vi er mye mer forsiktige med å irettesette kollegaer eller andre voksne (f.eks. foreldre) i plenum, hvorfor er det så greit å gjøre det overfor barn.

Så skal vi tenke på at barn er EKSPERTER på å lese kroppsspråk. Det er en egenskap vi mennesker har fra vi er nyfødte. Vi klarer helt uten å reflektere over det, å suge til oss andre menneskers kroppsuttrykk. Er den barnehageansatte lei seg, sint, trett, irritert, glad, kjærlig, engasjert – dette fanger barna opp uten at det behøves å utveksles ett eneste ord.  Blir du litt stivere i kroppen når du har Nils på fanget enn når du har Ivar? Blir stemmen litt skarpere når du snakker med Kari enn når du snakker med Lise? De små sukkene. De små øyekastene du sender kollegaen når «den ungen» har gjort noe galt IGJEN. Til og med de små rykningene du får i øyekroken eller i munnviken – dette fanger barna opp. Jeg tror det er skremmende mange barnehagebarn som ville kunne peke ut hvem som pleier å få skylden når noe går galt.

Så jeg mener at vi for det første må ta inn over oss at det til enhver tid er et potensiale for at det kan skje mobbing i «min» barnehage. Det fører til at vi alltid vil være på alerten og ikke lene oss tilbake og si at «nei, det forekommer ikke hos oss».

For det andre må vi stille oss spørsmålet: hva er det med MEG som gjør at mobbing kan forekomme i vår barnehage? Hva er det med mine holdninger og min væremåte som gjør at barna tar etter? Hvis alle «vet» at Nils er et umulig barn, så vet helt sikkert Nils det selv også. Og da kan han like gjerne fortsette å være det. Og han kan bli et mobbeoffer eller en mobber, det er litt hipp som happ.

For det tredje må vi vite at det aldri er barnas ansvar. Det betyr ikke at ikke barn skal lære å ta ansvar for sine egne handlinger, eller at vi ikke skal stoppe barn eller stille krav. Men det overordnede ansvaret for at mobbing kan skje, ligger ALLTID hos den voksne. Derfor er jeg uhyre skeptisk til alle mulige «anti-mobbeprogrammer» som retter skytset inn mot barna. At barna skal lære å oppføre seg. At barna skal ta ansvaret. Jeg har ingenting imot at barn lærer vanlig høflighet og å omgås med hverandre på gode måter, selvsagt skal vi jobbe med det i barnehagen. Men det hjelper ingenting dersom vi voksne ikke lever opp til våre egne moralske regler. La meg ta ett eksempel: i rammeplanen står det at personalet i barnehagen «skal  bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost». Jeg har sett eksempler på at barnehager har tatt dette på alvor ved å snakke masse med barna om hva det er greit å ha med i matpakken og hva som ikke er greit. Ungene lærer om frukt og grønt, «fem om dagen» og at det ikke er bra med sukker. Samtidig er det fremdeles de fleste steder foreldrene som må lage matpakkene til barna. Det kan derfor godt hende, på tross av oppslag på dører og vegger og terping på foreldremøter, at noen har med seg en kakebit eller en sukret yoghurt. Og hvis personalet da plutselig oppfører seg som matpoliti og plukker ut «ulovlig» mat fra matpakken, gjerne med kommentarer i plenum, hjelper det ikke at det er gode intensjoner som ligger bak. Vi skaper syndebukker, et «vi» og et «dem».

For det fjerde – og det henger sammen med det første -: vi må alltid fortsette å være opptatt av mobbing. Det finnes ingen vaksine som kan utrydde mobbing på samme måte som vi har klart å utrydde kopper. Vi må jobbe med det i barnehagen, men vi må også tenke videre og se hele samfunnet under ett. Det er våre holdninger og våre væremåter som er modellen for hvordan barna oppfører seg.