Seminar 1 Mediedesign

INVITASJON TIL ONLINE SEMINAR OM MEDIEDESIGN

Torsdag 17.juni kl 1400 – 1530:

Lars Nyre, professor mediedesign Institutt for informasjons-og medievitenskap, Universitetet i Bergen«Mediedesign og innovasjonspedagogikk: to sider av samme sak»

Henry Mainsah, SIFO/OsloMet: Design Social media Participation”

Det er satt av 60 min til presentasjon og 30 min til spørsmål underveis og diskusjon til slutt.