Kompetanser for det 21. århundret og tilpasset opplæring for elever med Stort Læringspotensial (ProSkap-SL)

Hovedmål med prosjektet

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle undervisningsopplegg som integrerer programmering i ulike skolefag. Målet med prosjektet er å utvikle og kvalitetssikre teknologirike undervisningsopplegg til bruk i tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial og gjennomføre tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial innen realfag og programmering i en skaperverkstedkontekst.

ProSkap-SL er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av regionale forskningsfond (RFF) hovedstadsregionen i 2019 – 2022, samt Tekna. Det bygger videre på det ettårige pilotprosjektet GT-make, også finansiert av RFF og Tekna. Akershus (Viken) fylkeskommune. Mailand VGS er prosjekteier og samarbeider med forskningsgruppen «Digitale læringsarenaer» ved institutt for grunnskole og faglærerutdanning på OsloMet, samt Universitetet i Oslo, NIFU, Kodegenet, GAN Aschehoug, Skedsmo VGS og Nesbru VGS.