Mastertorg sosialfag / Research Market

Mastertorget formidler forskningsprosjekter og –ideer til masterstudenter som skal skrive masteroppgaven. Det har vært en viktig del av sosialfagutdanningen på OsloMet i mange år og er en viktig arena for å gi våre masterstudenter innsikt i og interesse for videre forskning. Vårt masterprogram i sosialfag er delt inn i fire studieretninger, sosialt arbeid, barnevern, familibehandling og International Social Welfare and Health Policy og et prosjekt kan være relevant for en eller flere av studieretningene.

Mastertorget 2024 finner sted 30. januar kl. 08.30 – 14.15 i Pilestredet 35, auditorium PH322

Welcome to the Research Market for the Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy. The Research Market is a link between students writing the master’s thesis and research projects.

Our master’s programme in Applied Social Sciences is divided into four study options, Social Work, Child Welfare, Family Therapy and International Social Welfare and Health Policy

The Research Market 2022 will take place February 03 and February 10, 10.30 – 16.15 both days via Zoom. There will be both English and Norwegian projects.

Informasjon til prosjekteiere