Mastertorget – en formidlingskanal for masterprosjekter

Ønsker din organisasjon å gjennomføre prosjekter som passer for en masterstudent, da er mastertorget en mulighet for å rekruttere interesserte studenter

Mastertorget formidler forskningsprosjekter og –ideer til masterstudenter som skal skrive masteroppgaven. Det har vært en viktig del av sosialfagutdanningen på OsloMet i mange år og er en viktig arena for å gi våre masterstudenter innsikt i og interesse for videre forskning.

Vårt masterprogram i sosialfag er delt inn i fire studieretninger, sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling og International Social Welfare and Health Policy. Ditt prosjekt kan være aktuelt for en eller flere av studieretningene.

Mastertorget er både en blogg hvor det legges ut informasjon om prosjekter og to dager i slutten av januar/starten av februar hvor prosjekteiere kommer og presenterer prosjektene sine.

Har dere prosjekter trenger vi følgende informasjon:

  • En tittel på prosjektet eller et tema
  • En kort introduksjon om bakgrunnen for og hensikten med prosjektet
  • Noen foreslåtte tema, problemstillinger eller hypoteser som studentene kan forfølge i masteroppgaven
  • Informasjon om det foreligger data, om dataressurser som er tilgjengelig, eller informasjon
  • om hva som forventes av datainnsamling, feltarbeid e.l
  • Hva dere tenker prosjektet er aktuelt for; Sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling og/eller ‘International social welfare and health policy’.
  • Maksimum antall studenter prosjektet kan ta
  • En kort beskrivelse av hvem dere er, gjerne med link til web side, e.l.

Prosjektinformasjon sendes til: Francis Rønnestad: franro@oslomet.no

Har dere spørsmål til utvikling av et prosjekt, hjelp til å formulere passende problemstilling eller lurer på om et prosjekt kan passe for masterstudenter ved noen av utdanningene våre, kan dere ta kontakt med Wenche Bekken webe@oslomet.no.

Hilsen Mastertorget på Institutt for sosialfag,
Francis, Silje og Wenche

Francis Rønnestad franro@oslomet.no, Silje Carstens Varden siljva@oslomet.no, Wenche Bekken webe@oslomet.no