PRO Senteret: Unge som bytter sex mot goder sine erfaringer med rus, vold og seksuelle overgrep

Pro Sentret er Oslo kommunes tjenestetilbud for personer som har erfaring med salg og bytte av sex og et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet.  Et av våre mandat som nasjonalt kompetansesenter er å jobbe med forebyggende arbeid gjennom undervisning og opplæring av personer som jobber med barn og unge. For å få til dette er vi avhengig av ny og oppdatert kunnskap om unges erfaringer med å bytte sex.

Både Pro Sentrets egne rapporter fra 2017 om unge og en masteroppgave i barnevern fra Oslo Met 2020 dokumenterer manglende kunnskap om tematikken, både i forskning og blant personer som jobber med ungdom.

Etter mange år uten ble det i 2018 inkluderte Ung i Oslo (https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata/)spørsmål om elever på videregående sine erfaringer med å bytte seksuelle handlinger mot goder. Det vil etter Pro Sentrets kjennskap stilles spørsmål om dette i 2021 undersøkelsen også.

Pro Sentret ønsker nå at det skrives en masteroppgave i barnevern ved Oslo Met som bruker kvantitative data fra Ung i Oslo til å belyse unge som har byttet seksuelle handlinger mot goder sine erfaringer med bruk av rusmidler samt utsatthet for vold, uønsket seksuell oppmerksomhet og/eller seksuelle overgrep. Spørsmål som kan utforskes i en slik masteroppgave vil for eksempel være:

Har Osloungdom som bytter sex mer erfaring med drikke alkohol, enn Osloungdom som ikke har byttet sex?  
Bruker Osloungdom som bytter sex mer illegale rusmidler, enn ungdom som ikke har erfaring med å bytte sex?
Utsettes Osloungdom som bytter sex hyppigere for vold enn Osloungdom som ikke bytter sex? Har Osloungdom som har byttet sex mer erfaring med uønsket seksuell oppmerksomhet enn Oslounge som ikke har byttet sex?
Er det en høyere forekomst av seksuelle overgrep blant Osloungdom som har byttet sex seksuelle enn blant andre Osloungdom?

Pro Sentret kan tilby en samtale i forbindelse med utarbeidelse av prosjektskisse, forslå relevant litteratur og diskutere funnene oppgaven gjør i to omganger underveis i prosessen i arbeidet. Vi kan kun tilby oppfølging til en masteroppgave, men har ingen innsigelser mot at to studenter skriver oppgaven sammen. Det vil skrives en samarbeidsavtalene med studenten(e) som skriver oppgaven. For å inngå et samarbeid må aktuelle studenter intervjues av Pro Sentret før vi kan inngå en avtale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *