I mediene

Artikkelen som startet det hele, var dette Si ;D-innlegget (i Aftenposten), skrevet av Nancy Herz. Sofia Srour og Amina Bile fulgte raskt etter med disse innleggene:  

Artikkelen som startet det hele, var dette Si ;D-innlegget (i Aftenposten), skrevet av Nancy Herz.

Sofia Srour og Amina Bile fulgte raskt etter med disse innleggene:

Sofia N. Srour – 29. april 2016. Faksimile: Aftenposten.
Amina Bile, 11. mai 2016. Faksimile: Aftenposten