Forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet «De Skamløse» startet i 2016, noen måneder etter at Nancy Herz skrev dette innlegget på Aftenpostens ungdomsseksjon, Si;D:   Les innlegget HER. Professor Elisabeth Eide og universitetslektor Heidi Røsok-Dahl gikk igang med å analysere det som etter hvert ble et utvalg på 99 avisartikler. Utvalget var mediedekningen i den innledende fasen, og denne delen […]

Forskningsprosjektet «De Skamløse» startet i 2016, noen måneder etter at Nancy Herz skrev dette innlegget på Aftenpostens ungdomsseksjon, Si;D:

 

Det første innlegget hvor «de skamløse» ble nevnt. Faksimile: Aftenposten

Les innlegget HER.

Professor Elisabeth Eide og universitetslektor Heidi Røsok-Dahl gikk igang med å analysere det som etter hvert ble et utvalg på 99 avisartikler. Utvalget var mediedekningen i den innledende fasen, og denne delen av prosjektet ble avsluttet noen måneder før «Skamløs»-boka ble gitt ut høsten 2017.

 

Boka kom ut høsten 2017 på Gyldendal

Senere har prosjektet blitt utvidet med dybdeintervjuer med de tre hovedpersonene: Nancy Herz, Amina Bile og Sofia Srour. I tillegg har vi intervjuet flere av de andre jentene i kretsen rundt disse tre initiativtakerne. Materiale fra disse intervjuene vil bli lagt ut på sidene her senere.

Vi har knyttet til oss flere bachelor-studenter ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet som med sine bachelor-oppgaver har vært med på å analysere dekningen rundt utgivelsen av boka.

Vi ønsket å finne ut av hvordan de tre hadde håndtert mediedekningen: Hvilke strategier de hadde, og i hvilken grad de hadde en plan for å nå ut i mediene. Vi ville også finne ut av hvordan jentene selv oppfattet og (eventuelt) ble påvirket av mediedekningen, hva slags positive og negative erfaringer de hadde med mediedekningen, og hvordan de ble møtt av ulike journalister. Vi ville også undersøke i hvilken grad «de skamløse» selv har følt at de har nådd fram med budskapet sitt, og i hvilken grad de har blitt hetset i kommentarfelt og på sosiale medier.

De første resultatene ble lagt fram på Nordmedia-konferansen i Tampere i 2017. På forskerkonferansen ICA i mai 2018 ble også funn fra intervjuene tatt med, og i 2019 kom forskningsartikkelen vi skrev til denne konferansen ut i en antologi med tittelen «Voices» – gitt ut på forlaget Peter Lang (bak betalingsmur).

Høsten 2019 hadde Elisabeth Eide med seg en ny artikkel basert på disse dybdeintervjuene til en konferanse i Jakarta, Indonesia. Denne artikkelen er fremdeles «work in progress».