Velkommen til Adsum – hjemmesiden til Jan Storø

Adsum, latin for «tilstedeværelse», symboliserer mitt ønske om å være tilstede i noen av  de begivenhetene jeg interesserer meg for.

Jeg har en fast stilling som dosent ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Jeg underviser for det meste for utdanningen til barnevernpedagog.

Ett av de temaene jeg har vært mest opptatt av de senere årene er skriving. Derfor har jeg satt opp en egen nettside: Jan Storøs skriveside.

Dessuten er jeg filmkritiker, og jeg skriver for det meste i Khrono (sjekk menyvalget Film).

Dette er også kontaktside for mitt firma: Jan Storø Faguvikling. Gjennom firmaet påtar jeg meg undervisnings, veilednings – og skriveoppdrag innenfor de fagfeltene jeg arbeider med.

Følg meg på Twitter: @storojan

Jeg kan kontaktes på:

  • jansto@oslomet.no
  • jan.storo@khrono.no
  • 95 96 85 58

Siden er oppdatert 8. januar 2023 (under rydding i januar 2023)