Du må skrive!

Dette er en nettside som hører til boka: «Du må skrive! En skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid» av Jan Storø, Universitetsforlaget 2019 (Klikk på lenken hvis du vil se forlagets presentasjon av boka, og bestille den). Boka kom ut i februar 2019. Min bakgrunn for å skrive denne boka – og legge […]

Dette er en nettside som hører til boka:

«Du må skrive! En skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid» av Jan Storø, Universitetsforlaget 2019

(Klikk på lenken hvis du vil se forlagets presentasjon av boka, og bestille den).

Boka kom ut i februar 2019.

Min bakgrunn for å skrive denne boka – og legge ut stoff på nettsiden – er først og fremst at jeg er interessert i skriving. Jeg liker å skrive. Jeg skriver mye og ofte. Jeg forsøker å bli en bedre skriver.

Men jeg driver også med veiledning av studenter – både på forskjellige faglige temaer og på det å skrive om disse temaene. Jeg har arbeidet med kollegaers faglige tekster når de har sendt inn artikler til det tidsskriftet der jeg har vært redaksjonsmedlem gjennom mange år. Dessuten holder jeg skrivekurs. Alt dette nevner jeg for å fortelle at jeg er en av dem som interesserer meg spesielt for skriving, så mye at jeg fikk lyst til å skrive en skrivebok. Noen ganger skriver jeg ganske bra, andre ganger får jeg det ikke helt til. Men jeg har funnet fram til en interesse for skriving som sikkert hjelper meg ganske mye når jeg skriver på mitt beste.

Kanskje jeg kan inspirere deg til det samme? Til å se hvilke muligheter det ligger i å skrive? Det håper jeg, og det er en av målsettingene med denne boka. Den inspirasjonen jeg snakker om er ikke en slags følelse. Man kan selvfølgelig bli inspirert til å føle bestemte følelser. Men en sånn måte å tenke på blir for vag. Jeg er mye mer konkret i det jeg skriver i boka, og her i bloggen – i de rådene jeg gir deg. Derfor ser jeg for meg at det ligger en mulighet for at du prøver ut noe av det jeg foreslår – og at du synes det fungerer. Jeg foreslår en avtale mellom deg og meg. Jeg gir en del tips, du prøver ut de du tror kan være nyttige for deg (og gjerne et par til). Hvis du klarer å tenke at dette kan være en grei avtale, er du allerede i gang. Da har du tatt en avgjørelse.

Photo by RhondaK Native Florida Folk Artist on Unsplash

Jeg har forsøkt å skrive en personlig skrivebok. Du kan betrakte den som et brev – fra meg til deg. Jeg har valgt å skrive i en personlig form, og jeg har valgt å inkludere en hel masse råd om skriving som jeg har fanget opp gjennom årene. Det er nemlig nettopp en erfaring jeg har gjort selv, at det kan være nyttig å lytte til andres skriveerfaringer. Derfor leser jeg ofte intervjuer med forfattere. De snakker nemlig noen ganger om hvordan de arbeider. Og på den måten har jeg oppdaget at de arbeider ganske ulikt (selv om det finnes fellestrekk). Det har lært meg at skriving er en personlig aktivitet.

Men skriving i akademiske sammenhenger – i en utdanning – er også noe annet. Den akademiske skrivingen er bundet opp av en hel rekke føringer og regler. Jeg kommer ikke til å gi deg selve guiden til akademisk skriving. Og det er to grunner til det. Først at jeg ikke tror det finnes en lettvint vei – det finnes ikke èn bok med alle reglene og påbudene som du kan pugge, og i neste øyeblikk mestre skrivingen. Dernest at det viktigste med å lære mer om skrivingen, egentlig handler om å lære om å lære. Skriving er altså et godt læringsverktøy.

Derfor vil jeg heller forsøke å vise deg noen veier du selv kan gå, for å tilegne deg den forståelsen og de ferdighetene du trenger. Jeg tilbyr deg altså ikke ”selve svaret”, men et oppmuntrende klapp på skulderen. Og dessuten – en god del praktiske og helt konkrete råd.

Og når du er i gang, skaper du ditt eget erfaringsgrunnlag. Først da er kildene til inspirasjonen der, når du har gjort deg dine egne erfaringer om skriving som du selv synes fungerer.

Den gode nyheten er: begge deler er det mulig å gjøre noe med! Jeg vil forsøke å hjelpe deg med den siste av disse to utfordringene i boka og i bloggen. Men den første må du arbeide med selv. Og i de to siste setningene du nettopp leste finner du min doble tanke bak boka. Jeg ønsker å hjelpe deg, men jeg kommer også til å utfordre deg. Hvis jeg ikke også skriver en bok som utfordrer, gjør jeg ikke jobben min som forfatter. I så fall burde du kreve pengene igjen for boka.

Photo by Štefan Štefančík on Unsplash