Velkommen til Jan Storøs skriveside. Dette er en nettside som er ment å fylle ut mine skrivebøker.

Jeg har skrevet to skrivebøker. Den nyeste handler om fagskriving og den er skrevet med tanke på skrivere som ønsker å skrive en sakprosabok. Den andre handler om studentskriving.

Dessuten har jeg skrevet en bok om begreper i noen utdanninger, sammen med Jon Arne Løkke.

Her er de tre bøkene:

Til høyre på bildet ser du Skriv en fagbok! En bruksbok for deg som skal skrive sakprosa. Fagbokforlaget 2022

Til venstre ser du Du må skrive! En skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid. Universitetsforlaget 2019

I midten har jeg plassert 333 ord du trenger når du studerer til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier. Fagbokforlaget 2021 (Skrevet sammen med Jon Arne Løkke).

  • Øverst på siden ser du fem menyvalg.
    • De to første og det siste inneholder stoff for alle skrivere.
    • Menyvalget «Faglig skriving» har stoff som passer best til den førstnevnte av mine tre bøker.
    • Menyvalget «Skriving i studiet» har stoff som passer best til de to andre bøkene.
Photo by RhondaK Native Florida Folk Artist on Unsplash

Min bakgrunn for å skrive disse bøkene – og legge ut stoff her – er først og fremst at jeg er interessert i skriving. Jeg liker å skrive. Jeg skriver mye og ofte. Jeg forsøker hele tiden å bli en bedre skriver.

Jeg har publisert åtte bøker og noen hundre artikler. Dessuten har jeg har arbeidet med kollegaers faglige tekster i mange år som medlem av redaksjonsutvalget i Tidsskriftet Norges barnevern og som konsulent og fagfelle for flere norske og utenlandske forlag og tidsskrifter.

Jeg arrangerer skrivekurs, og driver med veiledning av studenter.

Hvis du vil engasjere meg til å kjøre et skrivekurs, kan du ta kontakt via kontaktinformasjonen på min andre hjemmeside; Adsum. Der finner du også en oversikt over de andre bøkene mine.

.

Photo by Štefan Štefančík on Unsplash

Jan Storøs skriveside ble sist oppdatert 8. januar 2023