Nettressurser om skriving

Photo by Gabriel lopez on Unsplash

Under dette menyvalget finner du ulike nettressurser som kan være nyttige for deg når du skal utvikle din egen skriving.

Det finnes mye der ute, og det som er lagt ut er av varierende kvalitet. Dessuten er en del av det som ligger på nettet laget for spesielle målgrupper: for eksempel for elever på videregående, for studenter i andre fag enn sosialfagene eller for alle som har lyst til å skrive.

En side du bør kjenne til er Søk og skriv. Der finner du mye bra stoff.