Bruk gode faglige søkemotorer!

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Mange som er nykommere i et fagfelt tror at de finner kunnskapen om fagfeltet ved å bruke de generelle søkemotorene, som Google.

Google eget flott verktøy, men det er ikke tilstrekkelig. Det kan nok hende at du finner mye relevant stoff der, men det er viktig å kjenne til de faglige søkemotorene også. Det er her du kan finne kunnskapsstoffet som du trenger når du skal skrive oppgaver.

Å lære å søke

Kanskje du ler litt av denne overskriften, og tenker: «Alle kan vel søke»? I så fall vil jeg legge inn noen ord for å utvide kompetansen i å søke.

Det er nok sant at «alle» kan bruke et så enkelt verktøy som Google. Det handler stort sett om å finne nettsiden, skrive inn ett ord, og klikke på ordet «Søk».

Men, når du skal jobbe profesjonelt med et tema er dette som regel ikke nok. Da må du lære deg å søke profesjonelt også.

Det er to grunner til dette.

Den første er at Google-søk ikke er nøytrale. Google leder deg, via kraftige algoritmer, til treff som ligger i nærheten av de søkene du har gjort tidligere. Algoritmene kan være nyttige hvis du skal søke på «strandferie» og tidligere har søkt på det samme. Da hjelper de deg tilbake til det stoffet du (kanskje) vil se på nytt. Men hvis du vil søke profesjonelt, er det ofte den kunnskapen du ennå ikke har som du har mest bruk for.

Det å søke kunnskap handler om å utvide perspektivet sitt, og ikke å fortsette å bevege seg rundt i de forståelsene en har fra før.

Hvis du tidligere har søkt på «barn» og «barnehage», vil algoritmene lede deg til barnehagestoff neste gang du søker på «barn» også. Det vil begrense deg hvis det var noe helt annet du trengte kunnskap om, for eksempel «vold mot barn» eller «barns psykologiske utvikling». Du risikerer å ikke finne det stoffet.

Vi vet også, fordi undersøkelser har vist det, at mange av oss kun sjekker de første treffene i et søk som gir mange treff. Det er kanskje ikke så rart. Når Google sier at du har fått tre millioner treff på søkeordet ditt, er det kanskje bare naturlig at du velger de tjue første.

Vi har altså en måte å søke på som fører til at vi a) får mer av det vi vanligvis interesserer oss for og b) begrenser oss til det første vi finner. Det er ikke godt nok for den profesjonelle.

Den andre grunnen er at søkemotorer for profesjonelle tilbyr et valg som kalles «avansert søk» eller noe liknende. Når du bruker dette verktøyet vil du kunne få god hjelp til å finne akkurat den kunnskapen du trenger. Her kan du kombinere søkeord på ulike måter, avgrense fra andre ord, søke i bestemte tidsperioder og i bestemte kilder – og så videre. Da kan du effektivt avgrense fra for eksempel tre millioner treff til de tjue treffene som handler om akkurat den kunnskapen du trenger. Og disse tjue treffene er det ikke algoritmene, men du, som har funnet fram til – på profesjonelt vis.

I boka har jeg skrevet et eksempel på hvordan jeg brukte søkemotorer, da jeg skrev boka. Det står på side 100.

Jeg anbefaler sterkt at du sjekker om din høgskole eller ditt universitet tilbyr opplæring i å søke med de profesjonelle søkemotorene. Hvis ikke, snakk med bibliotekarene. De kan. De vet. De er glade for å hjelpe til.

Google har også en funksjon for «Avansert søk», men den er mindre avansert når det gjelder å søke profesjonelt.

Photo by Phad Pichetbovornkul on Unsplash

Noen av de viktigste søkemotorene i våre fagfelt

Den norske tidskriftsbasen Idunn bør du kjenne til. Her får tilgang til de fleste relevante, norske tidsskriftene i ditt fagfelt.

Google Scholar er også nyttig. Det er Googles vitenskaplige søkemotor.

Men du bør også sette deg inn i hvilke søkemotorer som er de sentrale innenfor ditt eget fagfelt. Dette er som regel betalingstjenester, som din høgskole eller ditt universitet abonnerer på. Vanligvis vil du ha tilgang til disse på høgskolens/universitetets PCer. Noen steder får du tilgang fra andre PCer også hvis du logger inn med ditt studentnummer og passord. Sjekk med biblioteket der du utdanner deg for å få informasjon om tilgangen.

Selv bruker jeg ofte Academic Search Premier, den dekker fagfeltene til barnevernpedagoger og sosionomer godt.

Du bør også kjenne til hvilke tidsskrifter som er sentrale i ditt fagfelt. Som barnevernpedagog bør du spesielt følge med på Tidsskriftet Norges barnevern og Fontene forskning.