Tankekart

Photo by Phad Pichetbovornkul on Unsplash

Her vil jeg legge ut litt stoff om tankekart, og noen linker til andre steder på nettet der du finner mer om dette.

Den engelskspråklige delen av Wikipedia har en artikkel om tankekart. Den norske Wikipedia-artikkelen er kortere, men den kan også være nyttig.

Jeg anbefaler at du søker på engelsk om tankekart. Da vil du finne mye mer stoff enn du finner på norsk. Søk etter «mind map» eller «mind mapping».