Akademisk skriving

Jeg skriver litt om akademisk skriving i begynnelsen av boka. Hva er egentlig akademisk skriving? En kilde jeg mener behandler dette på en god måte, skriver slik om det: «Den grunnleggende mentale og språklige handling i din oppgaveskriving er å undersøke. Du skal gå til ditt stoff/din empiri/din problemstilling på en undersøkende måte, og du skal […]

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Jeg skriver litt om akademisk skriving i begynnelsen av boka.

Hva er egentlig akademisk skriving?

En kilde jeg mener behandler dette på en god måte, skriver slik om det: «Den grunnleggende mentale og språklige handling i din oppgaveskriving er å undersøke. Du skal gå til ditt stoff/din empiri/din problemstilling på en undersøkende måte, og du skal legge fram dine resultater og prosesser for din leser, så han eller hun følge med i din undersøkelse» ((Eskebæk og Matthiesen 2018, min oversettelse).

Her brukes ordet undersøkelse. Jeg er helt enig i at dette enkle ordet egentlig fanger opp det grunnleggende ved akademisk skriving. Gjennom å skrive om noe, undersøker du det. Iallfall gir skrivingen deg muligheter for å undersøke.

I en undersøkelse er det sentralt å beskrive temaet. Men hvis det skal være en reell undersøkelse må du gå videre. Du må også analysere og diskutere. Dette skriver jeg mer om i min bok.

Jeg har likevel valgt å tone ned begrepet «akademisk skriving», og bruker heller «faglig skriving». Mitt prosjekt med min skrivebok er å hjelpe studenter i gang med å skrive under utdanning.

Akademiske regler

I boka er jeg inne på akademisk skriving og regler.

For eksempel på side 18:

Skriveråd i den akademiske verdenen handler forresten ofte om det jeg vil kalle akademiske regler, som hvordan man skal referere til andres kunnskap. I denne boka har jeg lagt mer vekt på å være tett på selve skrivingen, og forsøke å vise at skriving er et godt og nødvendig verktøy når vi studerer. 

Den akademiske skriving gir en ekstra utfordring. Nemlig at den styres av mange regler. Og det er enda vanskeligere enn som så; disse reglene er ikke entydige. De varierer fra fag til fag, fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. Derfor må du sjekke hva som gjelder der du utdanner deg.

Selv om det er variasjoner, bygger slike regler på ganske like prinsipper. I akademisk skriving skal du bygge på kunnskap, du skal behandle stoffet på en ryddig og oversiktlig måte og du skal (iallfall ganske ofte) redegjøre for hvordan du har arbeidet med det.

 

Referanse:

Eskebæk, Marianne og Matthiesen, Jakob. (2018). Skriv oppgaver på pædagoguddannelsen. København: Samfundslitteratur