Deg og skriving

Skriving er en personlig ting. Vi har alle et forhold til å skrive, enten vi elsker det eller hater det.

Photo by sydney Rae on Unsplash

Derfor, hvis du vil bli en bedre skriver: begynn med deg selv. Forsøk å finne ut mer om dine egne skriveerfaringer. Tren på skriveferdigheter. Alle kan bli bedre, selv bare noen få kan vinne Nobelprisen i litteratur.

Selv om skriving er personlig, er det også mulig å gå utenfor sine personlige vaner og forståelser når man skriver.

Her forteller jeg litt om dette.

Barrierer

Det er lett å tenke at det å slite med skriving i høyere utdanning handler om ferdigheter, og bare det. Hvis du tenker slik, er det lett at du henter fram den tanken hver gang du støter på barrierer mens du skriver. I så fall fokuserer du kanskje på at ikke har de ferdighetene du trenger – at du ikke er flink nok. Det pågår en diskusjon blant enkelte akademikere om dette.

Photo by Andrew Pons on Unsplash

Kanadiske Cecilie Badenhorst og hennes kolleger (2015) har tatt opp dette spørsmålet i sin forskning.

De argumenterer mot å forstå skrivebarrierer kun som et personlig og individuelt problem. Straks man tenker på en slik måte, inviterer det nemlig til å sette i verk tiltak for å rette opp problemet. Da kan man for eksempel lage raske og konkrete skrivekurs. Det er også den billigste løsningen for høgskoler og universiteter.

Deres forslag til tenkemåte er heller at det kan handle om at høgskoler og universiteter ikke er flinke nok til å ta i mot studenter når de er nykommere i sine fagfelt. Dermed blir barrierene koblet til den enkelte, ikke til utdanningene.

Å utvikle seg som skriver

Hvis du skal utvikle deg som skriver bør  du både ta utgangspunkit i deg selv, i den personlige dimensjonen. Men også passe på å ikke la de personlige erfaringene stoppe deg i å utvikle din skriving. Ett godt råd er å skrive mye, lese mye, utvikle språket sitt.

Å skrive er ensomt, og noen ganger er det kjedelig. Det kan det være lurt å erkjenne.

Når du jobber med å bli en bedre skriver, kan det være nyttig å bli kjent med dine egne motkrefter. Hva er det som fører til skrivesperre, vegring, lite arbeidslyst, mangel på tiltro til deg selv, angst for å mene noe offentlig og så videre. Hvis du blir kjent med disse sidene av deg selv, vil du være ett skritt nærmere å kunne lage en strategi for å møte disse motkreftene.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Du kan kartlegge dine motkrefter på flere måter. Prøv denne: Skrive ned ni ting som hindrer deg i å skrive. Bruk post-it lapper. Èn ting på hver lapp. Heng dem opp på veggen og se over dem. Plukk ut de tre tingene du mener det er lettest å gjøre noe med. Hvis du skal drive forandringsarbeid, er det alltid lurt å begynne med det som er lettest å løse. Da får du en god start. Legg en plan for å endre de tre tingene. Vær så konkret som mulig.

PC/MAC eller penn og papir?

Er det best å skrive på PC/Mac eller å bruke penn og papir når vi skriver? Noen mener at PC/Mac er mest effektivt. Da skriver vi raskere og det er enkelt å stryke/rette/forbedre det vi skriver. Andre sier at det vi skriver med blyant eller penn blir best, fordi skrivingen blir annerledes rent fysisk. Dessuten går den langsommere, og da får vi tid til å tenke mens vi skriver.

Photo by Alejandro Escamilla on Unsplash

Mitt råd er: bruk begge deler.

Når du arbeider med et skrivearbeid kan det være nyttig å bruke flere skriveverktøy. Og det kan være lurt å veksle mellom dem. Når jeg skriver på PC/Mac har jeg alltid et blankt ark ved siden av. Det bruker jeg til å notere ideer. Eller jeg noterer noe jeg skal bruke i en annen del av skrivearbeidet. Eller noe jeg ikke må glemme.

Referanse:

Badenhurst, Cecilie, Moloney, Cecilia, Rosales, Janna, Dyer, Jennifer og Ru, Lina (2015): Beyond deficit: graduate student research-writing pedagogies. Teaching in higher education, vol 20, no.1, 1-11