Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Source: Systematica

Da Oslos eldre innbyggere ble spurt om hva som opptar dem, sto transport øverst på lista. Dette vil kanskje overraske noen, men det gir mening når vi anerkjenner den sentrale rollen transportmidler har i å forme byene og livsstilen vår.

Helt siden den industrielle revolusjonen har transportmidler symbolisert potensialet til og kampen mellom teknologiske paradigmer. Dette er en gjensidig skapende prosess som har innvirkning på alle aspekter av livene våre. Dampmaskinene symboliserte sin epoke, og bilen har dominert siden tidlig på 1900-tallet. En rask titt på hvordan byene våre er utformet avslører bilens totaldominans. Uten bilen ville ikke forstadslivet være mulig.

Read More

Vil Oslo overleve boligkrakk og alderstsunami?

Oslos innbyggere er kjent med begge truslene. De er kanskje verken realistiske eller uunngåelige. Det er mulig å få til en gradvis overgang fra status quo. Å anerkjenne at vi står overfor en type demografisk endring vi aldri har vært gjennom før er et godt første skritt.

Innen ti år vil den eldste aldersgruppa (85 år og eldre) vokse til rundt 12 500 innbyggere.

Read More

HiOA and the City of Oslo Promote Debate on Age-Friendly Cities

Oslo – en god by å bli eldre i?

On Monday, 20th of November, HiOA and the city of Oslo will host the first debate about the development of an Age-Friendly City. The event is free and will have the presence of HiOA’s rector Curt Rice, and Inga Marte Torkildsen from the City Council for Elderly, Health and Social Services in Oslo.

Read More

Solving Age-Friendly Dilemmas

A heritage of Roman culture developed by Portuguese during the nineteenth century, the Portuguese pavement is a good example of the potential dilemmas that can arise from age-friendly initiatives. That ancient city technology is not only a smart and eco-friendly solution but also an infinite source of inspiration for artists.

Photo by: Ricardo Ferreira

Photo by: Ricardo Ferreira

However, when it comes to pedestrian safety, in particular the safety of frail citizens, the Portuguese pavement might not be the most adequate technology available. In fact, it might represent a significant increased risk. Read More

Age-Smart Cities

In this video (published in February 2013) IBM presents their view for an “Age-Smart City”:

https://www.youtube.com/watch?v=kDvW8R4BL0I

As usual, the perspective about ageing is pretty narrow. However, the video can be a good starting point for a discussion and brings some interesting examples.

Cultural Tips: The Greatest

Once I wanted to be the greatest
No wind or waterfall could stall me
And then came the rush of the flood
The stars at night turned deep to dust

Artist: Cat Power Director & Editor: Adam Hall Cinematography: Ryan Samul
Women’s Bowling League, Salt Lake City, Utah

Gerontolescence and urban utopias

Source: www.architectmagazine.com

Source: www.architectmagazine.com

Young-old: Urban Utopias of an Aging Society is the title of the new book(s) published by Deane Simpson. The book explores the impact of population ageing in the making of urban spaces (territories).

The author’s study on eccentric cases is an inspiring journey. However, it might generate some misunderstandings and ultimately, not provide an accurate perspective with regards to the main challenges posed by population-ageing in cities.

Read More