Skip to content
Home » Cities

Cities

How can a critical approach to the demographics of ageing better support city planning?

“City planners are demographic data-dependent” | Oslo 17th of May – by Gustavo Sugahara

Demographic data such as age, gender, and income, is perhaps the single most important source of information for city planners. As ageing in urban settlement emerges as a global demographic trend, a better understanding of the importance and limitations of demographics should be placed at the top of researchers’ list of priorities.

City planners are demographic data-dependent. That is, they rely on the composition of the neighborhoods and regions to make their decisions. To illustrate the importance of basic population information as the core facet of any city’s decisions, we can simply remember that most of a city’s standards are expressed in terms of population: The number of students per classroom, the number of trash bins by resident, and so forth.Read More »How can a critical approach to the demographics of ageing better support city planning?

Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Source: Systematica

Da Oslos eldre innbyggere ble spurt om hva som opptar dem, sto transport øverst på lista. Dette vil kanskje overraske noen, men det gir mening når vi anerkjenner den sentrale rollen transportmidler har i å forme byene og livsstilen vår.

Helt siden den industrielle revolusjonen har transportmidler symbolisert potensialet til og kampen mellom teknologiske paradigmer. Dette er en gjensidig skapende prosess som har innvirkning på alle aspekter av livene våre. Dampmaskinene symboliserte sin epoke, og bilen har dominert siden tidlig på 1900-tallet. En rask titt på hvordan byene våre er utformet avslører bilens totaldominans. Uten bilen ville ikke forstadslivet være mulig.

Read More »Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Hvordan skaper vi en aldersvennlig by?

by Elena Giglia (Flickr)

Befolkningsaldring og urbanisering er de to viktigste demografiske trendene som påvirker verden i dag. Ikke bare har menneskeheten oppnådd privilegiet å leve lengre liv, men andelen eldre som del av befolkningen også. Norge leder an i denne utviklingen og Oslo har en spesielt viktig rolle å spille. For fullt ut å nyte godt av fordelene den imponerende utviklingen som økt levealder er en konsekvens av, må vi møte befolkningsaldringen med åpne armer og gjøre Oslo til en enda mer aldersvennlig by.Read More »Hvordan skaper vi en aldersvennlig by?

HiOA and the City of Oslo Promote Debate on Age-Friendly Cities

Oslo – en god by å bli eldre i?

On Monday, 20th of November, HiOA and the city of Oslo will host the first debate about the development of an Age-Friendly City. The event is free and will have the presence of HiOA’s rector Curt Rice, and Inga Marte Torkildsen from the City Council for Elderly, Health and Social Services in Oslo.

Read More »HiOA and the City of Oslo Promote Debate on Age-Friendly Cities

Solving Age-Friendly Dilemmas

A heritage of Roman culture developed by Portuguese during the nineteenth century, the Portuguese pavement is a good example of the potential dilemmas that can arise from age-friendly initiatives. That ancient city technology is not only a smart and eco-friendly solution but also an infinite source of inspiration for artists.

Photo by: Ricardo Ferreira
Photo by: Ricardo Ferreira

However, when it comes to pedestrian safety, in particular the safety of frail citizens, the Portuguese pavement might not be the most adequate technology available. In fact, it might represent a significant increased risk.Read More »Solving Age-Friendly Dilemmas

Age-Smart Cities

In this video (published in February 2013) IBM presents their view for an “Age-Smart City”: As usual, the perspective about ageing is pretty narrow. However, the video can be a good starting point for a discussion and brings some interesting examples.

Ageing in Cities

OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris
OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris

OECD new report explores the roles of cities on ageing societies by answering an important question: “How are urban populations ageing?”

One of the main findings on this report is the fact that within OECD metropolitan areas, the older population is growing faster than the total population.

The report also shows that ageing trends are different between OECD metropolitan areas (functional urban areas) and non-metropolitan areas. While metropolitan areas are marginally younger than non-metropolitan areas, the number of older people is increasing faster: 23.8 % vs. 18.2 % during 2001-2011.

Read More »Ageing in Cities