Skip to content
Home » Oslo

Oslo

Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Source: Systematica

Da Oslos eldre innbyggere ble spurt om hva som opptar dem, sto transport øverst på lista. Dette vil kanskje overraske noen, men det gir mening når vi anerkjenner den sentrale rollen transportmidler har i å forme byene og livsstilen vår.

Helt siden den industrielle revolusjonen har transportmidler symbolisert potensialet til og kampen mellom teknologiske paradigmer. Dette er en gjensidig skapende prosess som har innvirkning på alle aspekter av livene våre. Dampmaskinene symboliserte sin epoke, og bilen har dominert siden tidlig på 1900-tallet. En rask titt på hvordan byene våre er utformet avslører bilens totaldominans. Uten bilen ville ikke forstadslivet være mulig.

Read More »Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Vil Oslo overleve boligkrakk og alderstsunami?

Oslos innbyggere er kjent med begge truslene. De er kanskje verken realistiske eller uunngåelige. Det er mulig å få til en gradvis overgang fra status quo. Å anerkjenne at vi står overfor en type demografisk endring vi aldri har vært gjennom før er et godt første skritt.

Innen ti år vil den eldste aldersgruppa (85 år og eldre) vokse til rundt 12 500 innbyggere.

Read More »Vil Oslo overleve boligkrakk og alderstsunami?

Hvordan skaper vi en aldersvennlig by?

by Elena Giglia (Flickr)

Befolkningsaldring og urbanisering er de to viktigste demografiske trendene som påvirker verden i dag. Ikke bare har menneskeheten oppnådd privilegiet å leve lengre liv, men andelen eldre som del av befolkningen også. Norge leder an i denne utviklingen og Oslo har en spesielt viktig rolle å spille. For fullt ut å nyte godt av fordelene den imponerende utviklingen som økt levealder er en konsekvens av, må vi møte befolkningsaldringen med åpne armer og gjøre Oslo til en enda mer aldersvennlig by.Read More »Hvordan skaper vi en aldersvennlig by?

HiOA and the City of Oslo Promote Debate on Age-Friendly Cities

Oslo – en god by å bli eldre i?

On Monday, 20th of November, HiOA and the city of Oslo will host the first debate about the development of an Age-Friendly City. The event is free and will have the presence of HiOA’s rector Curt Rice, and Inga Marte Torkildsen from the City Council for Elderly, Health and Social Services in Oslo.

Read More »HiOA and the City of Oslo Promote Debate on Age-Friendly Cities

Ageing in Cities

OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris
OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris

OECD new report explores the roles of cities on ageing societies by answering an important question: “How are urban populations ageing?”

One of the main findings on this report is the fact that within OECD metropolitan areas, the older population is growing faster than the total population.

The report also shows that ageing trends are different between OECD metropolitan areas (functional urban areas) and non-metropolitan areas. While metropolitan areas are marginally younger than non-metropolitan areas, the number of older people is increasing faster: 23.8 % vs. 18.2 % during 2001-2011.

Read More »Ageing in Cities

How old is old in Oslo?

According to the Statistisk sentralbyrå, individuals above sixty-five years already represent 12.3 per cent of the population in the capital of Norway. In absolute terms, older persons in Oslo account for some 44 000 women and 33 000 men, representing 57 per cent and 43 per cent of the older persons group, respectively. By 2025,… Read More »How old is old in Oslo?