How can a critical approach to the demographics of ageing better support city planning?

“City planners are demographic data-dependent” | Oslo 17th of May – by Gustavo Sugahara

Demographic data such as age, gender, and income, is perhaps the single most important source of information for city planners. As ageing in urban settlement emerges as a global demographic trend, a better understanding of the importance and limitations of demographics should be placed at the top of researchers’ list of priorities.

City planners are demographic data-dependent. That is, they rely on the composition of the neighborhoods and regions to make their decisions. To illustrate the importance of basic population information as the core facet of any city’s decisions, we can simply remember that most of a city’s standards are expressed in terms of population: The number of students per classroom, the number of trash bins by resident, and so forth. Read More

Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Source: Systematica

Da Oslos eldre innbyggere ble spurt om hva som opptar dem, sto transport øverst på lista. Dette vil kanskje overraske noen, men det gir mening når vi anerkjenner den sentrale rollen transportmidler har i å forme byene og livsstilen vår.

Helt siden den industrielle revolusjonen har transportmidler symbolisert potensialet til og kampen mellom teknologiske paradigmer. Dette er en gjensidig skapende prosess som har innvirkning på alle aspekter av livene våre. Dampmaskinene symboliserte sin epoke, og bilen har dominert siden tidlig på 1900-tallet. En rask titt på hvordan byene våre er utformet avslører bilens totaldominans. Uten bilen ville ikke forstadslivet være mulig.

Read More

Vil Oslo overleve boligkrakk og alderstsunami?

Oslos innbyggere er kjent med begge truslene. De er kanskje verken realistiske eller uunngåelige. Det er mulig å få til en gradvis overgang fra status quo. Å anerkjenne at vi står overfor en type demografisk endring vi aldri har vært gjennom før er et godt første skritt.

Innen ti år vil den eldste aldersgruppa (85 år og eldre) vokse til rundt 12 500 innbyggere.

Read More

Hvordan skaper vi en aldersvennlig by?

by Elena Giglia (Flickr)

Befolkningsaldring og urbanisering er de to viktigste demografiske trendene som påvirker verden i dag. Ikke bare har menneskeheten oppnådd privilegiet å leve lengre liv, men andelen eldre som del av befolkningen også. Norge leder an i denne utviklingen og Oslo har en spesielt viktig rolle å spille. For fullt ut å nyte godt av fordelene den imponerende utviklingen som økt levealder er en konsekvens av, må vi møte befolkningsaldringen med åpne armer og gjøre Oslo til en enda mer aldersvennlig by. Read More

HiOA and the City of Oslo Promote Debate on Age-Friendly Cities

Oslo – en god by å bli eldre i?

On Monday, 20th of November, HiOA and the city of Oslo will host the first debate about the development of an Age-Friendly City. The event is free and will have the presence of HiOA’s rector Curt Rice, and Inga Marte Torkildsen from the City Council for Elderly, Health and Social Services in Oslo.

Read More

The London Design Museum Challenge to the Dominant Perspective on Ageing

From January 12th to February 19th the London Design Museum had an exhibition dedicated to the demographic change. Entitled “New Old” the exhibition looked at how design can help people lead fuller, healthier and more rewarding lives into old age.

The curator, Jeremy Myerson, a renowned academic dedicated to people-centred and inclusive design, could not be clearer about his perspective on the dominant perception about old-age:

Read More

When Ageism Destroys Creativity

Creativity and innovation are often seen as a monopoly of “the young”. Young persons are supposed to be naturally more prone to the novel simply because they are young. The main issue with that sort of assumption is that it is also frequently accompanied by the idea that older persons do not have the same “drive”, or even worst, cannot be innovative.

In this moving video from the New York Times, the awarded writer Norman Lear is the central point for a number of lessons about old age.

The video also captures another important problem:  Read More

Age-Smart Cities

In this video (published in February 2013) IBM presents their view for an “Age-Smart City”:

https://www.youtube.com/watch?v=kDvW8R4BL0I

As usual, the perspective about ageing is pretty narrow. However, the video can be a good starting point for a discussion and brings some interesting examples.