Skip to content
Home » population ageing

population ageing

Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Source: Systematica

Da Oslos eldre innbyggere ble spurt om hva som opptar dem, sto transport øverst på lista. Dette vil kanskje overraske noen, men det gir mening når vi anerkjenner den sentrale rollen transportmidler har i å forme byene og livsstilen vår.

Helt siden den industrielle revolusjonen har transportmidler symbolisert potensialet til og kampen mellom teknologiske paradigmer. Dette er en gjensidig skapende prosess som har innvirkning på alle aspekter av livene våre. Dampmaskinene symboliserte sin epoke, og bilen har dominert siden tidlig på 1900-tallet. En rask titt på hvordan byene våre er utformet avslører bilens totaldominans. Uten bilen ville ikke forstadslivet være mulig.

Read More »Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

World Population Ageing 2015

Source: UNDESA
Source: UNDESA

The United Nations Department of Economic  and Social Affairs recently published an interesting infochart about the World Population Ageing, reflecting the latest estimates and projections from the 2015 Revision of World Population Prospects.

Virtually every country in the world will experience growth in the number and share of older persons in the population over the next 15 years || Between 2015 and 2030, the number of older persons — those aged 60 years or over — in the world is projected to grow by 56 per cent, from 901 million to more than 1.4 billion

You can download the main demographic indicators for Norway here.
Read More »World Population Ageing 2015

Why do we age and how can we stop it?

Ageing… According to a “real” scientist: In short… 4’30” Our cells have expiration dates… What causes that limit? PROBABLY… Chromosomes… #senescence