Pris til doktorgradsstipendiat og innspill på forskning.no

Under årets høstmøte, Norsk karkirurgisk forening,  gikk ‘BBraun prisen’ for beste foredrag (karkirurgi sesjonen) til Elisabeth Bø og medarbeidere for presentasjonen av studien: PTA OG TRENING – EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE. RESULTATER ETTER ETT ÅRS OPPFØLGING .
Doktorgradstipendiat Gro Idland  ble interjuet av forskning.no  i forbindelse med publisering av artikkelen «Physical performance as long-term predictor of onset of activities of daily living (ADL) disability: a 9-year longitudinal study among community-dwelling older women».  Les mer her
Doktorgradstipendiat Therese Brovold, forskergruppen Aldring, helse og velferd,  ble intervjuet på ‘forskning.no’ i forbindelse med publisering av artikkel  «The efficacy of counseling and progressive resistance home-exercises on adherence, health-related quality of life and function after discharge from a geriatric day-hospital». Les mer her
Doktrogradstipendiat Karinn Hesseberg ble intervju av forsknings.no i forbindlese med utgivelse av artikkelen «Disability in instrumental activities of daily living in elderly patients with mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease«. Les mer her
Doktorgradstipendiat Kariann Krohne,  forskergruppen Aldring, helse og velferd,  er intervjuet av forskning.no i forbindelse med publisering av artikkelen «Cognitive screening tests as experienced by older hospitalised patients: a qualitative study».
Les mer her
Bergland, leder av forskergruppen Aldring, helse og velferd, gir kommentar til en undersøkelse gjort ved amerikanske Stanford University som  viser det seg at alvorlige fallskader hos eldre pasienter ofte blir undervurdert. Les mer på her  

Multisenterstudien «Sunnaas International Network stroke study» ledet Birgitta Langhammer Aldring, helse og velferd, HIOA

Førsteamanuensis Birgitta Langhammer, forskningsgruppen Aldring, helse og velferd er prosjektleder for Sunnaas International Network (SIN) stroke study : «A prospective multicenter study of stroke rehabilitation in seven countries:  Norway, China, USA, Russia, Israel, Palestine, and Sweden»,  med registrering i NCT 01732679 og godkjent av REK og etiske komiteer i de forskjellige deltaker land. Deltagere i prosjektet,  Gruppense bilde

 

 

 

 

 

 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt og utgår fra Sunnaas sykehus. Prosjektledelsen for SINs prosjektet  består av:  Professor og forskningsdirektør  Johan K Stanghelle, Sunnaas sykehus, Førsteamanuensis  Birgitta Langhammer, Sunnaas sykehus / HiOA og prosjekt assistent Susanne Sällström, Sunnaas sykehus.

Datainnsamlingen til SINs stroke study  har foregått i løpet av 2012-2013 med regelmessige kontakter mellom prosjektledelse og deltakere i forskjellige land med besøk, skype og telemedisin. Prosjektet er i sluttfasen av datainnsamlingen og et års oppfølgningen er nettopp startet. Preliminære data er presentert på flere internasjonale samlinger og kongresser, som for eksempel: 1)Nettverksmøte om Neurorehabilitering, Hvidovre hospital, København, Danmark mai 2013; 2) 7th world congress of the International Society of Physical and rehabilitation medicine (ISPRM 2013), Beijing, China 16-20 June 2013; 3) Nordic Stroke conference, Vilnius, Lithuania August 2013; 4) The 8th Beijing International Forum on Rehabilitation, Beijing, China 13-15. September 2013; 5)  3rd Baltic and North sea conference on PRM, 118th congress of the German society for PRM, Annual congress of the Austrian society for Physical Medicine and Rehabilitation (PRM), Hannover, Germany, 25-28. September 2013; 6) SINs gruppen var sist samlet I Stockholm 12-16 oktober  2013 der den siste fasen med 1 års oppfølgning og planen for gjennomføring ble fastsatt.

Prosjektleder med dokumentarfilmer Mona Hoel vil i løpet av 2013 – 2014 besøke de ulike klinikker og startet med China Rehabilitation Research Center (CRRC), beijing  og Sichuan rehabilitation center, Chengdu i Kina. I  november følger besøk på Høgsbo i Sverige samt Petrozavodsk i Russland. I mars 2014 Rusk Institute, New York, USA og i Mai  Sheba Medical center, Tel Aviv, Israel,  Betlehem Arab Society rehabilitation, Vestbredden og hvis mulig  El Wafa, Gaza. Bilde nedenfor viser foredragsholder og prosjektleder Langhammer i Kina

Langhammer i Kina

 

Aldring helse og velferd: Trender, tjenester, og tiltak. Nasjonal dagskonferanse

 Forskergruppen Aldring, helse og velferd, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og seksjon for aldersforskning og boligstudier, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) inviterer til konferansen «Aldring helse og velferd: Trender, tjenester og tiltak.

Helse- og sosial tjenesten for eldre personer står over for muligheter, utfordringer og dilemmaer. Forskere, politikere og yrkesutøvere må samarbeide smartere om kvaliteten på tjenestene for å forbedre og ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Veien til gode tjenester for eldre mennesker går gjennom dyktiggjøring og involvering av ulike yrkesgrupper og samarbeidspartnere.

Konferansen «Aldring helse og velferd: Trender, tjenester, og tiltak» er en tverrfaglig konferanse hvor målgruppen er alle som arbeider med eldre mennesker, enten innen forskning, utredning, undervisning eller behandling.

Konferansen vil bidra til å sette fokus på hva som rører seg innen fagfeltet, presentere nye forskningsprosjekter og ikke minst gi faglig påfyll fra inspirerende foredragsholdere.

Bli med å utforme framtidens helse- og sosialtjeneste til eldre!

Les mer om konferansen her

Landskonferanse: Fall og brudd

‘Landkonferanse: Fall og brudd’ ble arrangert på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) 6. september av forskergruppen Aldring, helse og velferd og Nasjonalt institutt for folkehelse.   Interessen for konferansen var stor og halvparten av de som meldte sin interesse fikk ikke delta pga plassmangel. Likevel var auditoriet stappfullt med deltagere fra Tromsø i nord til Danmark i sør.

Ytterligere informasjon om konferansen og link til foredrag og abstract finner du her.

Tilsvarende landskonferanse vil bli avholdt neste år. For ikke å gå glipp av neste års konferanse, følge med på HIOA’s nettsider og se under ‘Hva skjer’.