Ungdom som fremtidens byutviklere

Alternative byrom – unges medvirkning, er et aksjonsforskningsprosjekt for og med ungsom 12-21 år, bosatt i storbyer. Prosjektet utforsker ytringsfrihetens relasjon til makt og medbestemmelse, samt fysiske, digitale og romlige strukturer – sammen med ungdom, landskapsarkitekter, kunstnere, forskere og it-utviklere.