Kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser angående BELONG prosjektet? Ta gjerne kontakt med Anita Borch (anita.borch@oslomet.no)

skrivemaskin med et ark hvor det står "kontakt"
Credit: Pexels Markus Winkler