Om oss

BELONG er et samarbeid mellom Forbruksforskningsinstitutet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Hebrew University of Jerusalem (HUJI) og Goethe- Universität Frankfurt. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektleder og prosjektgruppe

Anita Borch

prosjektleder | SIFO

Anita Borch er prosjektleder av Belong-prosjektet. Hun er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo og tok sin doktorgrad ved Universitetet i Helsinki. Borch er i dag ansatt som forsker I ved SIFO. Hun har jobbet med en rekke tema, blant annet kjøpestopp, matsikkerhet, energiforbruk i hjemmet, julegavegiving, forbrukerkunnskap blant unge, økonomisk likestilling, digitale medier og barn og reklame.

Mari Rysst

professor i samfunnsfag | sosialantropologi | Høgskolen i Innlandet & SIFO

Mari Rysst er professor i samfunnsfag/sosialantropologi ved Høgskolen i Innlandet. Hun leder doktorgradsprogrammet Barn og unges deltagelse og Kompetanseutvikling (BUK) og underviser på master- og ph.d.-nivå. Hun har også en bistilling ved SIFO, OsloMet. Hennes faglige interesser er barn, unge, forbruk, kjønn, etnisitet, rase og sosial inkludering/ekskludering.

Ingun Grimstad Klepp

Ingun Grimstad Klepp

professor i klær og bærekraft | SIFO

Ingun Grimstad Klepp er professor i klær og bærekraft på SIFO, OsloMet. Hennes utdannelse kombinerer tekniske utdannelse i tekstiler med doktorgrad i etnologi. Klepp har de siste 20 årene vært ledende ekspert på bruk og vask av klær hovedsakelig med utgangspunkt i miljøpolitiske spørsmål, men hun har også bred erfaring med klærnes betydning for integrering, likestilling og helse og i bred forstand mulighetene for å ta del i samfunnet.

Henry Mainsah

forsker I | SIFO

Henry Mainsah er forsker I ved SIFO og utdannet medieviter. Henry har forsket blant annet på digitale medier, ungdom, digitale kompetanser, og brukermedvirkning.

Clara Julia Reich

Clara Julia Reich

ph.d.-stipendiat | SIFO

Clara J. Reich er ph.d.-stipendiat i BELONG prosjektet. Hun skal forske på barns tilhørighet på sosiale medier gjennom praksiser, steder og mennesker. Hun har en mastergrad i utviklings- og miljøstudier fra Universistet i Oslo.

Mette Løvgren

Mette Løvgren

forsker II | NOVA

Mette Løvgren er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i profesjonsstudier fra Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider for tiden med Ungdata junior og Children’s Worlds, som er spørreskjema-undersøkelser rettet til barn.

Asher-Ben-Arieh

Asher Ben-Arieh

professor i sosialt arbeid | Hebrew University of Jerusalem

Asher Ben-Arieh, er leder av Haruv barnemishandlingsstudiene ved det hebraiske universitetet i Jerusalem. Han er også professor i sosialt arbeid og dekan ved Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare fra september 2021. I tillegg er Ben-Arieh direktør for Haruv Instituttet i Jerusalem. Han har jobbet i 20 år som assisterende direktør i Israels nasjonale råd for barnet. Asher har publisert mye om barns velferd, behandling av barn og indikatorer på barns levekår. Han har også grunlagd flere tidskrifter knyttet til barns levekår.

Marthe Hårvik Austgulen

Marthe Hårvik Austgulen

statsviter | SIFO

Marthe Hårvik Austgulen er utdannet statsviter og arbeider som forsker ved SIFO. Marthes sentrale forskningsfelt er forbrukerpolitikk, bærekraftig forbruk og sosial og økonomisk ulikhet. Marthe er ansvarlig for SIFOs referansebudsjett.


Ingrid Haugsrud

designer og vitenskaplig assistent | SIFO

Ingrid Haugsrud er utdannet designer og har en mastergrad i mote og samfunn fra OsloMet. Hun er vitenskapelig assistent på SIFO og er tilknyttet klesgruppa. Hun er del av forskningsprosjektene BELONG og CHANGE.

Christer Hyggen

forsker I | NOVA

Christer Hyggen er sosiolog og forsker I i Seksjon for ungdomsforskning på NOVA. Hyggen jobber særlig med problemstillinger knyttet til marginalisering og sosial eksklusjon blant unge.

Silje Elisabeth Skuland

Silje Elisabeth Skuland

sosiolog | SIFO

Silje Elisabeth Skuland er utdannet sosiolog (PhD) ved Universitetet i Oslo, og har forsket på matvaner og økonomiske forskjeller, matfattigdom, matpakka, sunne og trygge matpraksiser, gjeldsproblemer og barndoms- og ungdomsforbruk. Hun er interessert i betydning mat har for barn og unges sosiale liv.

Portrait photo Ola Roed Bilgrei

Ola Røed Bilgrei

Forsker II | SIFO

Ola Røed Bilgrei er utdannet sosiolog (PhD) ved Universitetet i Oslo og jobber som forsker II ved SIFO, OsloMet. Ola har blant annet forsket på digitale fellesskap, rusmiddelbruk og ungdomskultur.

Sabine Andresen

Sabine Andresen

professor i sosial pedagogikk og familieforskning | Goethe-Universität Frankfurt

Sabine Andresen forsker empirisk på barns rettigheter, barndomsårbarhet og barns levekår i Tyskland. En viktig del av hennes forskning innen barndomsforskning er hvordan barn og ungdoms oppfatninger blir påvirket av marginalisering. Hennes forskning omfatter historiske perspektiver på barndommen og ungdommen. Hun er medlem av det vitenskapelige styret i iDeA forskningssenteret i Frankfurt. I løpet av de siste tiårene forsket hun også på seksuelt misbruk av barn og unge og på overgangsrett. Hun var formann for den uavhengige henvendelsen til barns seksuelle misbruk i Tyskland i 5,5 år.

Masterstudenter

Luam Kebreab

Luam Kebreab

Sosionom og masterstudent

Luam Kebreab er utdannet sosionom. Hun tar master i sosialfag med retning barnevern. Luam jobber deltid i en barnevernsinstitusjon ved siden av studiene.

Anja Elton Proskurnicki

Anja Elton Proskurnicki

Barnevernpedagog og masterstudent

Anja er utdannet barnevernspedagog, og tar en master i sosialt arbeid på deltid. Hun skriver masteroppgaven sin i Belong prosjektet. Anja har i 13 år jobbet med oppsøkende sosialt arbeid med ungdom og unge voksne ved Utekontakten i Bærum kommune. For øyeblikket jobber Anja ved Oslo universitetssykehus.

Advisory Board

Bildet av Allison J Pugh

Allison Pugh

professor i sosiologi | Universitet i Virginia

Allison Pugh is Professor of Sociology and Chair of the Women, Gender and Sexuality Department at the University of Virginia.  Her book Longing and Belonging: Parents, Children and Consumer Culture (University of California Press 2009) won best book honors in the sociology of childhood, of culture and of family; it was also a finalist for the C. Wright Mills award and widely reviewed.  Her research has been funded by the National Science Foundation, the American Council of Learned Societies, the Berggruen Institute, and the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford, and she has served as a visiting scholar in Germany, France and Australia.

twitter: @allison_pugh

Bildet av Stina Fernqvist credit Mikael Wallerstedt

Stina Fernqvist

seniorforeleser | CESAR

Stina Fernqvist har en doktorgrad i sosiologi. Hun har for tiden en stilling som tilknyttet seniorforeleser i Senter for sosialt arbeid (Cesar) på Uppsala Universitet. Hennes forskning handler hovedsakelig om ulike aspekter av økonomisk motgang blant barn og familier og institusjonelle interaksjoner i sammenheng med den moderne velferdsstaten.

Bildet av Vanessa May

Vanessa May

professor i sosiologi | Universitet i Manchester

Vanessa May er professor i sosiologi og co-direktør for Morgan Center for forskning i hverdagen på Universitet i Manchester, Storbritannia. Hennes forskningsinteresser inkluderer selvtillit, tilhørighet, temporalitet, familieforhold og kvalitative metoder. Vanessa har publisert i en rekke tidsskrifter, inkludert sosiologi, sosiologisk gjennomgang og tid og samfunn, og er forfatteren av Sociology, Sociological Review and Time & Society og forfatter av Connecting Self to Society: Belonging in a Changing World (Palgrave Macmillan) and medredaktør av Sociology of Personal Life (2nd edition, Macmillan).

Bildet av Dale Southerton

Dale Southerton

professor i forbrukets sosiologi | Universitet i Bristol & SIFO

Dale Southerton er professor i forbrukets sosiologi ved Universitetet i Bristol og assosiert professor ved SIFO, OsloMet. Hans forskning handler om forbruk og prosesser med sosial endring, med søkelys på sosial praksis, temporaliteter, innovasjoner og digital teknologi og bærekraft.

Vi ønsker å takke for innsats fra alle som har samarbeidet med oss.
Takk til

  • Eva Marianne Johansson for et spennende foredrag om tilhørighet og barn på Kick-off seminaret.