Upcoming events

IASP World Congress on Pain: Toronto, Canada, 19-23 September

Idrettsmedisinsk høstkongress: Sandefjord, Norway 4-6. November
Nasjonale forskningskonferanse om muskelskjeletthelse: Gardermoen, Norway, 10-11. november