Hva er CRPD?

CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hva er FN´s Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Konvensjon betyr internasjonal avtale og CRPD skal sørge for at også mennesker med nedsatt funksjonsevne får innfridd sine menneskerettigheter.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter:
Artikkel 1     Menneskeverd
Artikkel 2     Rettigheter for alle
Artikkel 3     Rett til liv, frihet og sikkerhet
Artikkel 4     Slaveri
Artikkel 5     Tortur
Artikkel 6     Rettssikkerhet
Artikkel 7     Likhet for loven
Artikkel 8     Rettshjelp
Artikkel 9     Vilkårlig fengsling
Artikkel 10   Rettssikkerhet
Artikkel 11   Uskyldig til det motsatte er bevist
Artikkel 12   Privatliv
Artikkel 13   Bevegelsesfrihet
Artikkel 14   Asyl
Artikkel 15   Statsborgerskap
Artikkel 16   Ekteskap og familie
Artikkel 17   Eiendomsrett
Artikkel 18   Religionsfrihet
Artikkel 19   Ytringsfrihet
Artikkel 20   Rett til å organisere seg
Artikkel 21   Politisk deltakelse
Artikkel 22   Sosial og økonomisk trygghet
Artikkel 23   Arbeid
Artikkel 24   Ferie og fritid
Artikkel 25   Levestandard
Artikkel 26   Utdanning
Artikkel 27   Kultur og opphavsrett
Artikkel 28   Sosial og internasjonal orden
Artikkel 29   Plikter
Artikkel 30   Ingen kan fratas rettighetene sine

FN sine CRPD-videoer: