Undervisning

Prosjektet CRPD-lab skal sørge for kompetanseheving og bevisstgjøring rundt universell utforming og CRPD som konsept. I den anledning har vi laget flere undervisningsopplegg tilpasset både grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning. I tillegg har vi laget planer for hvordan DIN skole eller arbeidsplass/bedrift kan øke bevisstheten og kompetansen rundt CRPD – hvordan dere kan sørge for at alle får innfridd sine menneskerettigheter.

Har dere gjennomført et undervisningsopplegg?

Ta kontakt med oss slik at vi kan dele deres erfaring med andre!

Grunnskole:

CRPD for barn 

Videregående skole:

Studiespesialisering - CRPD for ungdom
Yrkesfag - CRPD for ungdom

Høyere utdanning:

Kunst
Vernepleie

Andre instutisjoner og arbeidsplasser:

  • Bruk innholdet under «Hva er CRPD?» for å introdusere temaet
  • Bruk ulike problemstillinger for å sette dere inn
    • Hvordan er bygg og byrom tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne?
    • Hvordan er deres virke tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne?
    • Hvordan er deres virke tilpasset CRPD som konvensjon?