CRPD og kunst

Estetiske fag ved OsloMet har våren 2021 gjennomført et tverrfaglig prosjekt sammen med UiT. Til sammen deltok rundt 100 studenter fra OsloMet på det digitale kurset. Masterstudentene fra studieretningene Kunst i samfunnet, Mote og samfunn og Drama og teaterkommunikasjon, samt bachelorstudentene fra Kunst og formiding og Faglærere i kunst og håndverk fikk introduksjon til hvordan vi arbeider med universell utforming i kunstformidling. Studentene fikk gruppe- og individuelle oppgaver knyttet til utforming av kunstformidling til mennesker med synsnedsettelser etterfulgt av plenumsdiskusjoner.

Gjennom dette kurset har studentene utviklet forståelse for noen av de utfordringer som mennensker med redusert syn kan støte på i møte med kunst. I tillegg har de tilegnet seg kunnskap om og kompetanse i hvordan kunstformidling skal utformes universelt for å dekke behov for kunstopplevelser for denne befolkningsgruppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *