CRPD og kunst

Hvordan kan vi tilrettelegge for at ALLE skal kunne oppleve kunst?

 • Er museet tilpasset rullestoler?
 • Hvordan kan blinde og svaksynte oppleve kunsten?
 • Hvor er kunst i byrommet plassert?
 • Er kunst i byrom tilgjengelig for ALLE?

Studieretningen kunstformidling ved OsloMET har våren 2021gjennomført et tverrfaglig prosjekt sammen med UiT. Sammen har studenter

CRPD i yrkesfaglig vis

Yrkesfaglige ungdom i den videregående skolen

I den yrkesfaglige skolen, samt i arbeidslivet som følger vil CRPD være et godt hjelpemiddel. Enten om dere ønsker å innlemme CRPD i undervisning, eller om dere kun ønsker å nevne CRPD til elevene, er dette er opplegg dere kan følge:

 • Start med å introdusere

Bruk videoene og bildene på siden «om CRPD»

 • Gi elevene ulike problemstillinger og spørsmål
Hva har deres linje/fagfelt med CRPD å gjøre?

Hva kan du gjøre i ditt fagfelt med tanke på CRPD?

Hvordan er din skolehverdag og ditt skolebygg tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne?

CRPD i vgs

I den studiespesialiserende skolen, samt i arbeidslivet som følger vil CRPD være et godt hjelpemiddel. Enten om dere ønsker å innlemme CRPD i undervisning, eller om dere kun ønsker å nevne CRPD til elevene, er dette er opplegg dere kan følge:Start med å introdusere

 • Start med å introdusere
  • Bruk videoene og bildene på siden «om CRPD»

For studenter ved videregående er det flere måter å innlemme CRPD i timeplanen. Gi elevene ulike problemstillinger og spørsmål:

 • I samfunnsfag kan elevene få diskutere problemstillinger i plenum eller grupper:
  • Hvordan er denne skolen fysisk tilrettelagt personer med nedsatt funksjonsevne?
   • Rullestolbrukere, døve, blinde og svaksynte …
  • Hvordan er undervisningen ved denne skolen tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne?
 • I historie kan CRPD ses på fra et historisk perspektiv:
  • Hvordan har personer med nedsatt funksjonsevne blitt behandlet gjennom tidene?
  • Hvorfor er CRPD viktig i dag
  • Når ble menneskerettighetserklæringen skrevet under?
  • Hvor lang tid tok det før personer med nedsatt funksjonsevne fikk sine menneskerettigheter?
  • Hvordan kan CRPD forme fremtiden, hvordan er CRPD med på å skrive historie?
 • I rettslære kan dere bruke CRPD og menneskerettighetene som tema for én eller flere undervisningsøkter:
  • Hvordan er CRPD ordnet juridisk sett?
  • Hvordan er CRPD i forhold til menneskerettighetserklæringen?