CRPD og kunst

Estetiske fag ved OsloMet har våren 2021 gjennomført et tverrfaglig prosjekt sammen med UiT. Til sammen deltok rundt 100 studenter fra OsloMet på det digitale kurset. Masterstudentene fra studieretningene Kunst i samfunnet, Mote og samfunn og Drama og teaterkommunikasjon, samt bachelorstudentene fra Kunst og formiding og Faglærere i kunst og håndverk fikk introduksjon til hvordan vi arbeider med universell utforming i kunstformidling. Studentene fikk gruppe- og individuelle oppgaver knyttet til utforming av kunstformidling til mennesker med synsnedsettelser etterfulgt av plenumsdiskusjoner.

Gjennom dette kurset har studentene utviklet forståelse for noen av de utfordringer som mennensker med redusert syn kan støte på i møte med kunst. I tillegg har de tilegnet seg kunnskap om og kompetanse i hvordan kunstformidling skal utformes universelt for å dekke behov for kunstopplevelser for denne befolkningsgruppen.

CRPD i yrkesfaglig vis

Yrkesfaglige ungdom i den videregående skolen

I den yrkesfaglige skolen, samt i arbeidslivet som følger vil CRPD være et godt hjelpemiddel. Enten om dere ønsker å innlemme CRPD i undervisning, eller om dere kun ønsker å nevne CRPD til elevene, er dette er opplegg dere kan følge:

 • Start med å introdusere

Bruk videoene og bildene på siden «om CRPD»

 • Gi elevene ulike problemstillinger og spørsmål
Hva har deres linje/fagfelt med CRPD å gjøre?

Hva kan du gjøre i ditt fagfelt med tanke på CRPD?

Hvordan er din skolehverdag og ditt skolebygg tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne?

CRPD i vgs

I den studiespesialiserende skolen, samt i arbeidslivet som følger vil CRPD være et godt hjelpemiddel. Enten om dere ønsker å innlemme CRPD i undervisning, eller om dere kun ønsker å nevne CRPD til elevene, er dette er opplegg dere kan følge:Start med å introdusere

 • Start med å introdusere
  • Bruk videoene og bildene på siden «om CRPD»

For studenter ved videregående er det flere måter å innlemme CRPD i timeplanen. Gi elevene ulike problemstillinger og spørsmål:

 • I samfunnsfag kan elevene få diskutere problemstillinger i plenum eller grupper:
  • Hvordan er denne skolen fysisk tilrettelagt personer med nedsatt funksjonsevne?
   • Rullestolbrukere, døve, blinde og svaksynte …
  • Hvordan er undervisningen ved denne skolen tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne?
 • I historie kan CRPD ses på fra et historisk perspektiv:
  • Hvordan har personer med nedsatt funksjonsevne blitt behandlet gjennom tidene?
  • Hvorfor er CRPD viktig i dag
  • Når ble menneskerettighetserklæringen skrevet under?
  • Hvor lang tid tok det før personer med nedsatt funksjonsevne fikk sine menneskerettigheter?
  • Hvordan kan CRPD forme fremtiden, hvordan er CRPD med på å skrive historie?
 • I rettslære kan dere bruke CRPD og menneskerettighetene som tema for én eller flere undervisningsøkter:
  • Hvordan er CRPD ordnet juridisk sett?
  • Hvordan er CRPD i forhold til menneskerettighetserklæringen?